W3C home > Mailing lists > Public > public-webed-tk@w3.org > February 2012

Re: Çocuklar için kodlama

From: M. Oguz <mustafa.oguz@live.com>
Date: Thu, 23 Feb 2012 20:14:06 +0200
Message-ID: <BLU0-SMTP105E1192B47B2824B058E5AF3650@phx.gbl>
To: public-webed-tk@w3.org
Problem çözemeye yönelik yada bu şekilde çocukların analitik düşünmeyi 
öğretecek çalışmalar olmalı diye düşünüyorum. 9-10 yaşında çocuklar 
interneti rahatlıkla kullanabiliyor ve internet ile fazla ilgili ve 
meraklı olanlarda bir şeyler yapmaya çok meraklı oluyor.

On Thu, 23 Feb 2012 20:02:18 +0200, Çağlar Yeşilyurt <greench@myopera.com> 
wrote:

> Algoritma basite indirgenebilir birşey. Bu konuda Türkiyede de 
> çalışmaları olan firmalar ve kurumlar olduğunu düşünüyorum. Bu konuda 
> bunlarla irtibata geçilebilir ve programlarına ekleme yapmaları 
> istenebilir. Veya ileri bir tarihte bunun için kısa süreli programlar 
> hazırlanabilir.
>
> Web yapısı, webin temel çalışma şekli sanırım. Bu konuda İngilizce 
> wikide bir yazı mevcut. 
> http://www.w3.org/community/webed/wiki/How_does_the_Internet_work Basit 
> ve sade ancak çocuklara yönelik değil. Bunun için bayağı görsel 
> eklenmeli ve daha çok örneklerle pekiştirilmeli.
>
> Javascript'in sadece toplama çıkarma şekilde değil, bir problemi çözmek 
> için belli komut topluluklarını sıraya dizme, tekrarlatma ve eksik 
> olanları ekleme şeklinde kendi oluşturdukları problemi çözmeye yönelik 
> bir proje yapılabilir. Ancak bunun için epey zaman var gibi görünüyor.
>
> On Mon, 20 Feb 2012 22:23:50 +0200, M. Oguz <mustafa.oguz@live.com> 
> wrote:
>
>> Çocuklara algoritma, web yapısı gibi şeyler basite indirgenmis sekilde 
>> anlatılabilir. Javascript başlaması ve öğrenmesi kolay bir dil sayılır. 
>> Okullarda Toplama çıkarma öğrenen çocuklar, evde de javascriptte 
>> toplama çıkarma öğrenebilmeli. Web denilen şeyin nasıl şekillendiği 
>> hakkında fikri olmalı ve ona göre projeler geliştirmeli gelecekte. Şu 
>> an Türkiye'de son derece "kirli (standartlardan uzak, yaz-geç 
>> mantığında)" websitesi var. Devlet siteleri, büyük kurumlar en başta 
>> geliyor.
>>
>> Uzun vadeli bir program ama yapma zorunluluğumuz olduğunu düşündüğüm 
>> bir program.
>
>


-- 
M. Oguz
Received on Thursday, 23 February 2012 18:14:43 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:39:02 UTC