W3C home > Mailing lists > Public > public-webed-tk@w3.org > February 2012

Re: Çocuklar için kodlama

From: Osman Yüksel <yuxel@sonsuzdongu.com>
Date: Thu, 23 Feb 2012 21:41:50 +0200
Message-ID: <CALbeZG7Sy92=a=-nPinC-VFHQG5wnr-7yaFC-kvi7o5p7bYiHQ@mail.gmail.com>
To: "M. Oguz" <mustafa.oguz@live.com>
Cc: public-webed-tk@w3.org
public-webed listesinde bu konuyu dile getirmiştim.
github şöyle çok güzel bir olaya imza atiyordu
https://github.com/blog/1034-kids-are-the-future-teach-em-to-code
firefox ekibinden birisi de, bir mozilla projesi olan
http://hackasaurus.org( opera'da çalışmıyor :[ )  önermişti. çocuklar
basitçe bir sayfayı
değiştirip, kendilerine özgü birşey çıkarıp bunu paylaşabiliyor.
bugüne kadar birkaç kişiye web eğitimi verdim ve çoğu bu işi "ufak da olsa
bir sonuç aldıklarında" sevdi. "haftalarca teori anlatıp hiçbirşey
ürettirmezsen (bkz: bizim eğitim sistemi)" çoğu kişinin şevki kırılıyor.
çocuklar, 3. günün sonunda hackasaurus'daki gibi bir servisle, sayfanın
rengini, metnini, yerleşimini değiştirirse, "off ne güzel yaptım yeaa 3>"
derse onlara daha fazla şey öğretebiliriz.

böyle bir eğitim programı hazırlanıp MEB'e sunulabilir belki?

23 Şubat 2012 20:14 tarihinde M. Oguz <mustafa.oguz@live.com> yazdı:

> Problem çözemeye yönelik yada bu şekilde çocukların analitik düşünmeyi
> öğretecek çalışmalar olmalı diye düşünüyorum. 9-10 yaşında çocuklar
> interneti rahatlıkla kullanabiliyor ve internet ile fazla ilgili ve meraklı
> olanlarda bir şeyler yapmaya çok meraklı oluyor.
>
>
> On Thu, 23 Feb 2012 20:02:18 +0200, Çağlar Yeşilyurt <greench@myopera.com>
> wrote:
>
>  Algoritma basite indirgenebilir birşey. Bu konuda Türkiyede de
>> çalışmaları olan firmalar ve kurumlar olduğunu düşünüyorum. Bu konuda
>> bunlarla irtibata geçilebilir ve programlarına ekleme yapmaları
>> istenebilir. Veya ileri bir tarihte bunun için kısa süreli programlar
>> hazırlanabilir.
>>
>> Web yapısı, webin temel çalışma şekli sanırım. Bu konuda İngilizce wikide
>> bir yazı mevcut.
>> http://www.w3.org/community/webed/wiki/How_does_the_Internet_work Basit
>> ve sade ancak çocuklara yönelik değil. Bunun için bayağı görsel eklenmeli
>> ve daha çok örneklerle pekiştirilmeli.
>>
>> Javascript'in sadece toplama çıkarma şekilde değil, bir problemi çözmek
>> için belli komut topluluklarını sıraya dizme, tekrarlatma ve eksik olanları
>> ekleme şeklinde kendi oluşturdukları problemi çözmeye yönelik bir proje
>> yapılabilir. Ancak bunun için epey zaman var gibi görünüyor.
>>
>> On Mon, 20 Feb 2012 22:23:50 +0200, M. Oguz <mustafa.oguz@live.com>
>> wrote:
>>
>>  Çocuklara algoritma, web yapısı gibi şeyler basite indirgenmis sekilde
>>> anlatılabilir. Javascript başlaması ve öğrenmesi kolay bir dil sayılır.
>>> Okullarda Toplama çıkarma öğrenen çocuklar, evde de javascriptte toplama
>>> çıkarma öğrenebilmeli. Web denilen şeyin nasıl şekillendiği hakkında fikri
>>> olmalı ve ona göre projeler geliştirmeli gelecekte. Şu an Türkiye'de son
>>> derece "kirli (standartlardan uzak, yaz-geç mantığında)" websitesi var.
>>> Devlet siteleri, büyük kurumlar en başta geliyor.
>>>
>>> Uzun vadeli bir program ama yapma zorunluluğumuz olduğunu düşündüğüm bir
>>> program.
>>>
>>
>>
>>
>
> --
> M. Oguz
>
>


-- 
Osman Yüksel
http://www.yuxel.net
http://www.sonsuzdongu.com
Received on Thursday, 23 February 2012 19:42:18 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:39:02 UTC