W3C home > Mailing lists > Public > public-webed-tk@w3.org > February 2012

Re: Çocuklar için kodlama

From: Çağlar Yeşilyurt <greench@myopera.com>
Date: Thu, 23 Feb 2012 20:02:18 +0200
To: public-webed-tk@w3.org
Message-ID: <op.v948d4cxa0ew4h@caglar-n61vg>
Algoritma basite indirgenebilir birşey. Bu konuda Türkiyede de çalışmaları 
olan firmalar ve kurumlar olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bunlarla 
irtibata geçilebilir ve programlarına ekleme yapmaları istenebilir. Veya 
ileri bir tarihte bunun için kısa süreli programlar hazırlanabilir.

Web yapısı, webin temel çalışma şekli sanırım. Bu konuda İngilizce wikide 
bir yazı mevcut. 
http://www.w3.org/community/webed/wiki/How_does_the_Internet_work Basit ve 
sade ancak çocuklara yönelik değil. Bunun için bayağı görsel eklenmeli ve 
daha çok örneklerle pekiştirilmeli.

Javascript'in sadece toplama çıkarma şekilde değil, bir problemi çözmek 
için belli komut topluluklarını sıraya dizme, tekrarlatma ve eksik 
olanları ekleme şeklinde kendi oluşturdukları problemi çözmeye yönelik bir 
proje yapılabilir. Ancak bunun için epey zaman var gibi görünüyor.

On Mon, 20 Feb 2012 22:23:50 +0200, M. Oguz <mustafa.oguz@live.com> wrote:

> Çocuklara algoritma, web yapısı gibi şeyler basite indirgenmis sekilde 
> anlatılabilir. Javascript başlaması ve öğrenmesi kolay bir dil sayılır. 
> Okullarda Toplama çıkarma öğrenen çocuklar, evde de javascriptte toplama 
> çıkarma öğrenebilmeli. Web denilen şeyin nasıl şekillendiği hakkında 
> fikri olmalı ve ona göre projeler geliştirmeli gelecekte. Şu an 
> Türkiye'de son derece "kirli (standartlardan uzak, yaz-geç mantığında)" 
> websitesi var. Devlet siteleri, büyük kurumlar en başta geliyor.
>
> Uzun vadeli bir program ama yapma zorunluluğumuz olduğunu düşündüğüm bir 
> program.


-- 
Using Opera's revolutionary email client: http://www.opera.com/mail/
Received on Thursday, 23 February 2012 18:02:45 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:39:02 UTC