W3C home > Mailing lists > Public > public-webed-tk@w3.org > February 2012

Çocuklar için kodlama

From: M. Oguz <mustafa.oguz@live.com>
Date: Mon, 20 Feb 2012 22:23:50 +0200
Message-ID: <BLU0-SMTP2254553A95DB61977B7045BF3660@phx.gbl>
To: "public-webed-tk@w3.org" <public-webed-tk@w3.org>
Çocuklara algoritma, web yapısı gibi şeyler basite indirgenmis sekilde  
anlatılabilir. Javascript başlaması ve öğrenmesi kolay bir dil sayılır.  
Okullarda Toplama çıkarma öğrenen çocuklar, evde de javascriptte toplama  
çıkarma öğrenebilmeli. Web denilen şeyin nasıl şekillendiği hakkında fikri  
olmalı ve ona göre projeler geliştirmeli gelecekte. Şu an Türkiye'de son  
derece "kirli (standartlardan uzak, yaz-geç mantığında)" websitesi var.  
Devlet siteleri, büyük kurumlar en başta geliyor.

Uzun vadeli bir program ama yapma zorunluluğumuz olduğunu düşündüğüm bir  
program.
Received on Thursday, 23 February 2012 16:17:40 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:39:02 UTC