W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-nl@w3.org > February 2010

[WCAG2.0] Overzicht opmerking op vertaling WCAG2.0

From: Velleman, Eric <evelleman@bartimeus.nl>
Date: Mon, 8 Feb 2010 10:00:03 +0100
Message-ID: <FD28985D18CA7647BA1ADD7B85B0BB5001E980D1@s052ma.bart.local>
To: <public-auth-trans-nl@w3.org>
Beste allemaal,
 
Hierbij het overzicht van alle opmerkingen die wij hebben 
ontvangen tijdens de publieke review van onze vertaling 
van WCAG2.0.
 
In het document is een kolom toegevoegd met daarin 
commentaar van de reviewgroep. Daarin heb ik met 
een aantal mensen alvast een eerste reactie gezet. Die 
bestaat uit:
 
OK - Prima voorstel, overnemen in het document
NEE - Geen goed voorstel, niet overnemen
?? - Is dit beter of goed? bijvoorbeeld spelling.
Zie ID xx - Dit punt is elders al besproken
 
Aanpak:
1. Ieder die opmerkingen heeft ingestuurd loopt even de 
reacties langs. Laat even weten als je het er niet mee 
eens bent, dan zet ik die punten op de discusielijst. Punten 
waar ik niets op hoor zal ik het voorstel als besluit 
overnemen. Een aantal spellingszaken staan aangegeven 
met twee vraagtekens. Misschien wil Iris daar een blik 
op werpen. Het gaat vooral om samenstellingen.. 
Deadline: maandag 15 februari (zou dat lukken?)

2. We plannen een Call voor opmerkingen waarover nog 
discussie nodig is. Alleen mensen die reactie hebben 
op de verwerking van opmerkingen (zie punt 1) hoeven 
daaraan mee te doen. 
Voorstel: Dinsdag 16 februari 09.30 uur of 11.00 uur.

3. Oplevering Candidate Vertaling v2
Deadline: 1 maart (lukt dat Fons?).

4. Reviewers lezen het document en geven aan of ze het 
er in deze vorm mee eens zijn
Planning: Iedereen graag inplannen tussen 1 en 12 maart

5. Call over mogelijke next steps of afronding
 
Met vriendelijke groet,
 
Eric Velleman
 
 
=========================
Eric Velleman
Stichting Accessibility
Universiteit Twente
 
Oudenoord 325,
3513EP Utrecht (The Netherlands);
Tel: +31 (0)30 - 2398270
www.accessibility.nl / www.wabcluster.org / www.econformance.eu / www.game-accessibility.com

Lees onze disclaimer: www.accessibility.nl/algemeen/disclaimer
Accessibility is Member van het W3C
=========================Received on Monday, 8 February 2010 10:34:25 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:40:06 UTC