W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-nl@w3.org > February 2010

Input voot teleconferentie 16.02.2010

From: Christophe Strobbe <christophe.strobbe@esat.kuleuven.be>
Date: Mon, 15 Feb 2010 17:50:22 +0100
Message-Id: <6.2.5.6.2.20100215165654.02e38eb0@esat.kuleuven.be>
To: WCAG 2-vertaling <public-auth-trans-nl@w3.org>
Hallo,

Hierbij enkele bemerkingen bij punten waarn nog vraagtekens bij staan.

* [503, 504, 505, 506] tussen-s: zie 
<http://woordenlijst.org/leidraad/10/> en 
<http://woordenlijst.org/leidraad/10/1/#r10a>
Met andere woorden: als we de tussen-s uitspreken, schrijven we die ook.
Indien "conformiteitniveau" en andere 
samenstellingen met "conformiteit" vreemd klinken 
zonder tussen-s, dan kunnen we er gewoon voor 
kiezen om de tussen-s te zeggen en te schrijven.


* [177, 179] "Status van dit document"
Deze sectie is wel vertaald in andere 
taalversies, b.v. de Franse 
<http://www.w3.org/Translations/WCAG20-fr/>, de 
Duitse 
<http://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/>, de 
Italiaanse 
<http://www.w3.org/Translations/WCAG20-it/> en de 
Spaanse <http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/es/>.


* [158] "livegebeurtenis" (i.p.v. "live gebeurtenis")
Dit is gewoon gebaseerd op de officiŽle spelling; 
zie <http://woordenlijst.org/zoek/?q=live-uitzending&w=w>.
Dit woord volgt de gewone regel voor 
aaneenschrijven: <http://woordenlijst.org/leidraad/6/>.


* [159] "live-uitvoering" (i.p.v. "live uitvoering")
Naar analogie met "live-uitzending": 
<http://woordenlijst.org/zoek/?q=live-uitzending&w=w>.
"eu" is een tweeklank; het streepje verhindert 
het samenvoegen van de 'e' van 'live' en de 'u' 
van 'uitzending' tot een tweeklank.


Met vriendelijke groeten,

Christophe


-- 
Christophe Strobbe
K.U.Leuven - Dept. of Electrical Engineering - SCD
Research Group on Document Architectures
Kasteelpark Arenberg 10 bus 2442
B-3001 Leuven-Heverlee
BELGIUM
tel: +32 16 32 85 51
http://www.docarch.be/
---
"Better products and services through end-user 
empowerment" http://www.usem-net.eu/
---
Please don't invite me to LinkedIn, Facebook, 
Quechup or other "social networks". You may have 
agreed to their "privacy policy", but I haven't.
Received on Monday, 15 February 2010 16:51:13 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:40:06 UTC