W3C home > Mailing lists > Public > xproc-dev@w3.org > November 2011

Version 1.1 of xproc-ebook-conv is out

From: Geert Josten <geert.josten@dayon.nl>
Date: Wed, 16 Nov 2011 23:36:32 +0100
Message-ID: <5a362d97b23d6cfb879324c0d46a74fb@mail.gmail.com>
To: XProc Dev <xproc-dev@w3.org>
You can download it from here:
https://github.com/grtjn/xproc-ebook-conv/wiki/Download

Version 1.1
-----------

Fixed in this release:

#16 - Image support for xhtml/wikipedia input adapter [input]
#15 - Image support for wordml input adapter [input]
#14 - ut:message fails on empty input [other]
#13 - Extra demo material [docs]
#12 - New wikipedia input adapter [input]
#11 - Improved wordml input adapter [input]
#4 - Added release docs [docs] (e.g. this document)
#3 - duplicate ids when multiple toc, lof, lot, index [output]
#2 - html input-adapter only accepts xhtml [input]
#1 - Bit more clear license statement [docs] (contributed by @egonw)

Kind regards,
Geert

drs. G.P.H. (Geert) Josten
Senior DeveloperDayon B.V.
Delftechpark 37b
2628 XJ Delft

T +31 (0)88 26 82 570

geert.josten@dayon.nl
www.dayon.nl

De informatie - verzonden in of met dit e-mailbericht - is afkomstig van
Dayon BV en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit
bericht onbedoeld hebt ontvangen, verzoeken wij u het te verwijderen. Aan
dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Received on Wednesday, 16 November 2011 22:37:00 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:17:01 UTC