W3C home > Mailing lists > Public > www-xml-xinclude-comments@w3.org > November 2000

woning aangeboden

From: cees <cees@worldonline.nl>
Date: Mon, 13 Nov 2000 19:28:54 +0100
To: <www@tel.fer.hr>
Message-Id: <20001113182612.D58A939813@rhea.worldonline.nl>
Woning te koop in Houten. Direct te aanvaarden.
Voor beschrijving en foto's bezoek:
http://members.tripod.lycos.nl/karel789/huis/h.htm


U heeft zich aangemeld op deze service.
Reply met subject 'unsubscribe" als u geen mail wenst te ontvangen.
Received on Monday, 13 November 2000 13:26:54 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:09:29 UTC