W3C home > Mailing lists > Public > www-validator@w3.org > May 2010

Add Subject Here

From: Kis Katalin <kiskatalin87@gmail.com>
Date: Sat, 8 May 2010 06:19:07 +0200
To: <www-validator@w3.org>
Message-ID: <000001caee65$a15329d0$e3f97d70$@com>
Olyan próblémám lenne hogy a naplózot beszélgetéseimet le töröltem a
gépemröl és szükségem lenne márciustól a beszélgetésekröl! Elöre is
köszi:Kis Katalin

NOTE: Whenever possible, give the address of the document you were checking.
Received on Monday, 10 May 2010 13:48:15 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 22:59:17 UTC