Bugs in XHTML validator

Hi

XHTML validator has several bugs.

no space between encoding and ?>  = error.

and giving XML declaration into comment.


1.

I can use only<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?>
no
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
look at ending chars - space between encoding and ?>.

2.
If I use
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?>

result is

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><!--<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?>  -->


Please fix it.

Best regards

PhDr.Matej Lednár

Kontakt
Matej Lednár - MLD Group
Markova 11
851 01 Bratislava
Slovenská republika

tel.: 0903 77 42 47
mail: matej.lednar@mldgroup.com
web: http://www.mldgroup.com
web: http://books.mldgroup.com
web: http://www.vzdelavanie.biz

Poradenstvo, odborné prednášky, grafické a tlačové služby, web dizajn, obchodná a vydavatežská činnos

MLD Group - Vzdelávanie na správnom mieste

Received on Wednesday, 14 July 2010 23:11:44 UTC