Umelecká akce - Evropské Unio

Umelecká akce v souvislosti s rozšírením Evropské Unio 
Umelecká akce pri príležitosti rozšírení Evropské unie 

Vážené dámy a pánové, 

jako evropský umelec prosím Vás o pomoc pri provedení evropské umelecké 
akce: Na znamení nové, rozšírené, solidární Evropy chtel bych, aby obcané 
Evropy otevreli v den rozšírení EU 10 000 slunecníku. Avšak dosud mi ješte 
chybí úcastníci z Ceské republiky. Pomozte mi, prosím! 

1. Otevrete dne 1. kvetna 2004 v 12.00 hodin (stredoevropský cas) na 
krátkou dobu svuj slunecník. 

2. Prihlaste co možno nejbrzy svuj slunecník e-mailem. Za tímto úcelem 
uvedte pouze pocet slunecníku a stát, z kterého pocházíte, napríklad: „2 
slunecníky, Ceská republika“. more-umbrellas@freenet.de 

Informujte, prosím, hodne lidí o tomto projektu. Každý se muže pripojit. 
Další informace najdete pod adresou www.more-umbrellas.de 

Dekuji srdecne za Vasi podporu a pomoc! 

Please answer in english or in german.
Bitte antworten Sie in Englisch oder auf Deutsch.

S prátelským pozdravem 
Michael Werner 
Dr. Karl Senft Str. 9 
93142 Maxhütte 
Nemecko 


English:
Art campaign to mark the enlargement of the European Union
	
Dear Madam or Sir,
in order to realise a Europe-wide art campaign I am asking you as a 
European artist for your assistance. As a symbol for a new Europe which is 
growing together in solidarity, I would like citizens throughout Europe to 
open 10 000 sunshades on the day of the EU enlargement. However, I need 
more participants from all european countries. Please help me!

1. Open your sunshade for a short time on 1 May 2004 at 12 noon (Central 
European Time). 
2. Register your sunshade by e-mail as soon as possible. You only need to 
give the number of sunshades and your country to do this, e.g. 
"2 sunshades, Slowenia".
Please tell many other people about the project. Everyone can take part. 
For more information see www.more-umbrellas.de 

Many thanks for your help! 

Yours faithfully
Michael Werner
Dr. Karl Senft Str. 9
93142 Maxhütte
Germany

Received on Friday, 6 February 2004 08:54:08 UTC