W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > November 2013

unicorn commit: Translation in Estonian submitted by nick

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Mon, 04 Nov 2013 13:16:38 +0000
Message-Id: <E1VdK1G-00005V-3A@mcbain.w3.org>
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
changeset:  1724:f00c6dbdeb50
user:    Jean-Guilhem Rouel <jean-gui@w3.org>
date:    Mon Nov 04 13:58:15 2013 +0100
files:    WebContent/WEB-INF/languages/et.properties
description:
Translation in Estonian submitted by nick


diff -r a29ec36c8738 -r f00c6dbdeb50 WebContent/WEB-INF/languages/et.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/et.properties	Wed Oct 02 16:39:29 2013 +0200
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/et.properties	Mon Nov 04 13:58:15 2013 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
-#Submitted by Hannes Kiivet <hannesg@gmail.com>
-#Mon Aug 09 13:47:29 UTC 2010
+#Last submission by nick
+#Thu Feb 07 18:36:31 UTC 2013
 anchor_message=Otseviide sellele teatele
 anchor_observation=Otseviide nendele tulemustele
 anchor_uri=Otseviide sellele URI-le
@@ -66,6 +66,7 @@
 message_unknown_task=Tundmatu tööülesanne "%1". Unicorn kasutas oma vaikimisi tööülesannet\: "%2".
 message_unsupported_mime_type=Sinu dokumendi MIME-tüüp (%1) ei ole selle tööülesande poolt toetatud.
 message_unsupported_protocol=Veebiversioon toetab ainult "http\:" ja "https\:" URIsid; "%1" URI skeem ei ole toetatud.
+options=valikuid
 result_for=%1 tulemused
 result_for_upload=Sinu saadetud dokumendi tulemused
 select-a-task=Vali tööülesanne
Received on Monday, 4 November 2013 13:16:42 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:03:21 UTC