W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > March 2012

2002/css-validator/org/w3c/css/util Messages.properties.hu,1.2,1.3

From: Yves Lafon via cvs-syncmail <cvsmail@w3.org>
Date: Mon, 26 Mar 2012 08:58:18 +0000
To: www-validator-cvs@w3.org
Message-Id: <E1SC5ko-0007ac-1P@lionel-hutz.w3.org>
Update of /sources/public/2002/css-validator/org/w3c/css/util
In directory hutz:/tmp/cvs-serv29160

Modified Files:
	Messages.properties.hu 
Log Message:
fixed typo in link, thanks to Csobáltáobadi@andrezol.net> (see <http://www.w3.org/mid/1332606271.1918.9.camel@csoby>)

Index: Messages.properties.hu
===================================================================
RCS file: /sources/public/2002/css-validator/org/w3c/css/util/Messages.properties.hu,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -d -r1.2 -r1.3
--- Messages.properties.hu	17 Sep 2011 06:02:27 -0000	1.2
+++ Messages.properties.hu	26 Mar 2012 08:58:15 -0000	1.3
@@ -56,7 +56,7 @@
 enter_CSS: Írja be a CSS-t, melyet érvényesíttetni szeretne
 submit_input: Bevitel érvényesítésre küldése
 note: Megjegyzés
-note_xhtml_valid: Ha CSS stíluslapját (X)HTML dokumentumba ágyazva szeretné érvényesíttetni, először <a href="http://validator.w3,org/">ellenőrizze, hogy a használt (X)HTML érvényes-e</a>
+note_xhtml_valid: Ha CSS stíluslapját (X)HTML dokumentumba ágyazva szeretné érvényesíttetni, először <a href="http://validator.w3.org/">ellenőrizze, hogy a használt (X)HTML érvényes-e</a>
 
 # End of variables added along with Index page template
 
Received on Monday, 26 March 2012 08:58:28 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:02:54 UTC