W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > March 2011

unicorn commit: Translation in Slovenian submitted by Domen

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Mon, 07 Mar 2011 15:09:07 +0000
Message-Id: <E1Pwc3X-0002md-K6@mcbain.w3.org>
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
changeset:  1634:582378d240e1
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Mon Mar 07 10:07:04 2011 -0500
files:    WebContent/WEB-INF/languages/sl.properties
description:
Translation in Slovenian submitted by Domen


diff -r f983da3ac242 -r 582378d240e1 WebContent/WEB-INF/languages/sl.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/sl.properties	Mon Mar 07 10:06:46 2011 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/sl.properties	Mon Mar 07 10:07:04 2011 -0500
@@ -1,5 +1,5 @@
 #Last submission by Domen
-#Sat Jan 15 13:55:52 UTC 2011
+#Sun Mar 06 01:25:51 UTC 2011
 anchor_message=Neposredna povezava do sporočila
 anchor_observation=Neposredna povezava do rezultatov
 anchor_uri=Neposredna povezava do URI
@@ -38,6 +38,7 @@
 message_incomplete_language=Prevod je nepopoln. ${message_translation}
 message_input_changed=»%1« ne podpira načina vnosa %2. Unicorn je samodejno prilagodil zahtevo, vendar so lahko rezultati preverjalnika netočni.
 message_input_changed_long=Nekatere glave HTTP so se morda izgubile ali se spremenile in zato preverjalnik morda ni mogel slediti povezavam v vašem dokumentu.
+message_internal_error=Unicorn je naletel na notranjo napako in o tem samodejno obvestil vzdrževalca. Oproščamo se za morebitne nevšečnosti.
 message_invalid_mime_type=Navedena vrsta mime (%1) je neveljavna.
 message_invalid_url_syntax=Naveden URI ni veljaven\: »%1«.
 message_local_address_provided=Lokalni IP-naslovi so prepovedani s konfiguracijo Unicorna. Prosimo, uporabite javni naslov.
Received on Monday, 7 March 2011 15:09:10 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:02:49 UTC