W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > September 2010

unicorn commit: Translation in Slovak submitted by Stano

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Wed, 22 Sep 2010 15:48:44 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1OyRYq-0001Sb-MW@blinky.w3.org>
changeset:  1505:73cda376e461
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Wed Sep 22 11:44:45 2010 -0400
files:    WebContent/WEB-INF/languages/sk.properties
description:
Translation in Slovak submitted by Stano


diff -r f8eef67e4748 -r 73cda376e461 WebContent/WEB-INF/languages/sk.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/sk.properties	Wed Sep 22 11:43:51 2010 -0400
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/sk.properties	Wed Sep 22 11:44:45 2010 -0400
@@ -1,5 +1,5 @@
-#Submitted by Stano
-#Wed Sep 22 14:33:54 UTC 2010
+#Submitted by Stano <Stano110@azet.sk>
+#Wed Sep 22 15:20:35 UTC 2010
 anchor_message=Priama linka k tomuto oznámeniu
 anchor_observation=Priama linka ku týmto výsledkom
 anchor_uri=Priama linka ku tomuto URI
@@ -30,9 +30,62 @@
 line_token=Riadok\:
 local_file_label=Lokálny súbor\:
 location=Lokácia
-message_connect_exception=URI, ktorý si poskytol, sa zdá byť nedosiahnuteľný. Over ho a skús to znova.
+message_connect_exception=URI, ktoré si poskytol, sa zdá byť nedosiahnuteľné. Over ho a skús to znova.
 message_document_not_found=Špecifikovaný dokument neexistuje.
 message_empty_direct_input=Musíš zadať dokument na skontrolovanie.
 message_empty_uploaded_file=Zaslaný súbor je prázdny.
 message_empty_uri=Musíš zadať URI na skontrolovanie.
-message_incomplete_language=Tento preklad je nekompletný. ${
+message_incomplete_language=Tento preklad je nekompletný. ${message_translation}
+message_input_changed="%1" nepodporuje %2 vstupnú metódu. Unicorn automaticky prispôsobil požiadavku, ale výsledky tejto kontroly môžu byť nepresné.
+message_input_changed_long=Niektoré HTTP hlavičky sa mohli stratiť alebo zmeniť a kontrolovací program nemusí byť schopní nasledovať linky obsiahnuté v tvojom dokumente.
+message_invalid_mime_type=Špecifikovaný mime-typ (%1) je neplatný.
+message_invalid_url_syntax=Špecifikované URI je neplatné\: "%1".
+message_local_address_provided=Lokálne IP adresy sú zakázané v konfigurácii Unicornu. Prosím použi verejnú adresu.
+message_mail=Správa bola odoslaná na\: %1.
+message_mail_date=Skontroluj vykonané %1.
+message_missing_email=Nebola zadaná emailová adresa.
+message_missing_mime_type=Mime-typ tvojho dokumentu nieje špecifikovaný.
+message_no_observation_done=Nieje žiaden výsledok na zobrazenie.
+message_no_referer=Tvoja požiadavka nemá HTTP hlavičku odkazovanej stránky.
+message_no_task=Žiadna úloha nebola špecifikovaná. Unicorn použil svoju predvolenú úlohu\: "%1".
+message_no_uploaded_file=Musíš odoslať súbor.
+message_not_found_mime_type=Mime-typ tvojho dokumentu nemohol byť rozpoznaný.
+message_nothing_to_validate=Žiaden dokument nebol odoslaný.
+message_observer_connect_exception="%1" je nedosiahnuteľné.
+message_observer_internal_error="%1" oznámilo vnútornú chybu. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_not_found=Požiadavka pre "%1" vyústila do <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Nenájdené) HTTP chyby</a>.
+message_observer_read_timeout="%1" nevrátila odpoveď načas.
+message_response_invalid_schema="%1"použila nepodporovaný formát odpovede.
+message_response_validation_error="%1" vrátila neplatnú odpoveď.
+message_ssl_warning=SSL certifikát tohto dokumentu je neplatný. Pamätaj, že niektoré validátory nemusia podporovať neplatné SSL certifikáty a oznamujú chyby.
+message_translation=Pomôž nám <a href\="./translations%2">preložiť Unicorn</a> do tvojho rodného jazyka.
+message_unauthorized_access=Špecifikované URI vyžaduje autentifikáciu.
+message_unavailable_language=Unicorn nieje dostupný v tvojom preferovanom jazyku (%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn nieje dostupný v jazyku ktorý si vyžiadal (%1). ${message_translation}
+message_unknown_host=Neznámy host\: %1.
+message_unknown_task=Neznáma úloha\: %1. Unicorn použil svoju predvolenú úlohu\: "%2".
+message_unsupported_mime_type=Mime-typ tvojho dokumentu (%2) je nepodporované touto úlohou.
+message_unsupported_protocol=Online služba podporuje iba "http\:" a "https\:" URI; "%1\:" URI schéma nieje podporovaná.
+result_for=Výsledok pre %1
+result_for_upload=Výsledok pre dokument, ktorý si predložil
+select-a-task=Vyber úlohu
+simple_options=Voľby
+stack_trace_text=Nastala kritická chyba. Nižšie je stopa zásobníka z Unicornu, prosím skopíruj a <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">odošli ju v chybovom hlásení</a> ako pomoc pre nás pre vyriešenie problému.
+submit=Skontrolovať
+submit_title=Odoslať pre validáciu
+submitted_file=Odoslaný dokument
+task_label=Úloha\:
+test_fail=Tento dokument neprešiel testom\: %1
+test_ok=Tento dokument prešiel testom\: %1
+test_undef=Výsledky pre test\: %1
+translations=Preklady
+translations_title=Pomôž nám preložiť Unicorn
+unicorn_subtitle=Vylepšenie kvality webu
+unicorn_title=W3C zjednotený validátor
+uri_label=Adresa\:
+uri_title=Adresa stránky na validáciu
+uri_token=URI\:
+validate-by-input=Priamym vstupom
+validate-by-upload=Odoslaním súboru
+validate-by-uri=Cez URI
+warning_label=Varovania
Received on Wednesday, 22 September 2010 15:48:53 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:02:47 UTC