W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > September 2010

unicorn commit: Translation in Danish submitted by Jonathan Stein

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Thu, 02 Sep 2010 15:04:55 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1OrBLT-0000yj-UX@blinky.w3.org>
changeset:  1475:10cb60f405f0
tag:     tip
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Thu Sep 02 11:04:35 2010 -0400
files:    WebContent/WEB-INF/languages/da.properties
description:
Translation in Danish submitted by Jonathan Stein


diff -r 2434ebbb9f5e -r 10cb60f405f0 WebContent/WEB-INF/languages/da.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/da.properties	Mon Aug 30 12:48:45 2010 -0400
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/da.properties	Thu Sep 02 11:04:35 2010 -0400
@@ -1,5 +1,5 @@
-#Submitted by Lasse Havelund <lasse@havelund.org>
-#Wed Jul 28 00:02:54 UTC 2010
+#Submitted by Jonathan Stein
+#Thu Sep 02 10:06:27 UTC 2010
 anchor_message=Direkte link til denne besked
 anchor_observation=Direkte link til disse resultater
 anchor_uri=Direkte link til denne adresse
@@ -37,19 +37,29 @@
 message_empty_uri=Det er påkrævet, at indtaste adressen på det dokument, som skal kontrolleres.
 message_incomplete_language=Denne oversættelse er ikke fuldendt. ${message_translation}
 message_input_changed="%1" understøtter ikke %2 indtastningsmetoden. Unicorn har automatisk ændret forespørgslen, men resultaterne kan være inkorrekte.
+message_invalid_mime_type=Den angivne mime-type (%1) er ugyldig.
+message_invalid_url_syntax=Den angivne URI er ugyldig\: "%1".
 message_local_address_provided=Lokale IP-adresser er forbudt, jf. Unicorns konfiguration. Brug venligst en offentlig adresse.
 message_mail=Denne rapport sendes til\: %1.
 message_mail_date=Kontrolleret d. %1.
 message_missing_email=Ingen e-mail adresse angivet.
+message_missing_mime_type=Mime-typen på dokumentet er ikke angivet.
+message_no_observation_done=Der er intet resultat at vise
+message_no_referer=Din forespørgsel har ikke en Referer HTTP header
+message_no_uploaded_file=Du skal uploade en fil.
 message_observer_connect_exception="%1" kan ikke nås.
+message_unknown_host=Ukendt vært\: %1.
 result_for=Resultater for %1
 select-a-task=Vælg en opgave
 simple_options=Indstillinger
 submit=Kontrollér
 task_label=Opgave\:
+test_undef=Resultater for testen\: %1
 translations=Oversættelser
 translations_title=Hjælp os med at oversætte Unicorn
 unicorn_title=W3C's forenede kontrolleringsværktøj
+uri_label=Adresse\:
+uri_title=Adresse på siden der skal valideres
 uri_token=Adresse\:
 validate-by-input=Via direkte indtastning
 validate-by-upload=Via filupload
Received on Thursday, 2 September 2010 15:04:57 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:02:47 UTC