W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > November 2010

(wrong string) Ömer Çebi

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Fri, 26 Nov 2010 17:40:12 +0000
Message-Id: <E1PM2HM-0000Zn-Hj@mcbain.w3.org>
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
changeset:  1573:2d834899bc15
tag:     tip
user:    Jean-Guilhem Rouel <jean-gui@w3.org>
date:    Fri Nov 26 18:39:55 2010 +0100
files:    WebContent/WEB-INF/languages/tr.properties
description:
Translation in Turkish submitted by Ömer Çebi


diff -r 086d1d04214b -r 2d834899bc15 WebContent/WEB-INF/languages/tr.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tr.properties	Fri Nov 26 15:33:21 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tr.properties	Fri Nov 26 18:39:55 2010 +0100
@@ -1,91 +1,92 @@
-#Last submission by Mustafa Gülsün
-#Tue Nov 09 01:11:32 UTC 2010
-anchor_message=Bu mesaja doğrudan bağlantı
-anchor_observation=Bu sonuçlara doğrudan bağlantı
-anchor_uri=Bu tüm-bağlantıya doğrudan bağlantı
-column_token=Sütun\:
-context_token=İçerik\:
-contexts_hide=İçeriği gizle
-contexts_show=%1 tane daha...
-direct_link_label=Doğrudan bağlantı
-direct_link_title_1=Bu belgeyi W3 doğrulayıcı web sayfasında yeniden denetle
-direct_link_title_2=Bu doğrulayıcı web sayfasına bağlantı
-documentation=Kullanıcı belgeleri
-documentation_title=Bu hizmet ve arkasındaki yazılım hakkında belgeler
-donation_program=Doğrulayıcı Bağış Programı
-download=İndir
-download_title=Bu hizmetin kaynağını indir
-error_label=Hatalar
-extra_options=Gelişmiş seçenekler
-feedback=Geribildirim
-feedback_title=Düşüncelerinizi ve hata bildirimlerinizi ortak geliştirme posta-listesine gönderin
-file_token=Dosya\:
-info_label=Bilgi
-instruction-by-input=Denetlenmesini istediğiniz belgeyi giriniz
-instruction-by-upload=Denetlenmesini istediğiniz belgeyi seçiniz
-instruction-by-uri=Denetlenmesini istediğiniz belgenin tüm-bağlantısını giriniz
-legend-by-input=Doğrudan girdi ile doğrula
-legend-by-upload=Dosya yüklemesi ile doğrula
-legend-by-uri=Tüm-bağlantı ile doğrula
-line_token=Satır\:
-local_file_label=Yerel dosya\:
-location=Konum
-message_connect_exception=Sunduğunuz tüm-bağlantıya erişilemiyor. Doğruluğunu denetleyin ve tekrar deneyin.
-message_document_not_found=Belirtilen belge yok.
-message_empty_direct_input=Denetlemek için bir belge girmeniz gerekir.
-message_empty_uploaded_file=Yüklenen dosya boş.
-message_empty_uri=Denetlemek için bir tüm-bağlantı girmelisiniz.
-message_incomplete_language=Bu çeviri tamamlanmamış. ${message_translation}
-message_input_changed="%1", %2 girdi türünü desteklemiyor. Unicorn kendiliğinden isteği uyarladı, ama bu denetleme sonuçları hatalı olabilir.
-message_input_changed_long=Bazı HTTP üstbilgileri kayıp veya değişmiş olabilir ve denetleyici belgenizdeki linkleri izleyememiş olabilir.
-message_invalid_mime_type=Belirtilen mime-türü (%1) geçersiz.
-message_invalid_url_syntax=Belirtilen tüm-bağlantı geçersiz\: "%1".
-message_local_address_provided=Yerel IP adresleri Unicorn ayarları tarafından yasaklanmıştır. Lütfen açık bir adres kullanınız.
-message_mail=Rapor gönderiliyor\: %1
-message_mail_date=Denetleme %1'i gerçekleştirdi.
-message_missing_email=E-posta adresi belirtilmedi.
-message_missing_mime_type=Belgenin mime-türü belirtilmemiş.
-message_no_observation_done=Gösterilecek sonuç yok.
-message_no_referer=İsteğiniz bir HTTP üstbilgi başvurusuna sahip değil.
-message_no_task=Görev belirtilmedi. Unicorn varsayılan görevini kullandı\: "%1"
-message_no_uploaded_file=Bir dosya yüklemelisiniz.
-message_not_found_mime_type=Belgenizin mime-türü tahmin edilemedi.
-message_nothing_to_validate=Herhangi bir belge girilmedi.
-message_observer_connect_exception="%1" ulaşılamaz.
-message_observer_internal_error="%1" dahili bir hata raporladı. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
-message_observer_not_found="%1" bağlantısına istek <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Bulunamadı) HTTP hatası</a> ile sonuçlandı.
-message_observer_read_timeout="%1" zamanında cevap veremedi.
-message_response_invalid_schema="%1" desteklenmeyen cevap şekli kullandı.
-message_response_validation_error="%1" geçersiz bir cevap verdi.
-message_ssl_warning=Bu belgenin SSL sertifikası geçerli değil. Bazı doğrulayıcıların geçersiz SSL sertifikalarını desteklemediğini ve hata raporlayacaklarını dikkate alınız.
-message_translation=<a href\="./translations%2">Unicorn'u dilinize tercüme etmemize</a> yardım edin.
-message_unauthorized_access=Belirtilen tüm-bağlantı kimlik doğrulama gerektiriyor.
-message_unavailable_language=Unicorn tercih ettiğiniz dilde mevcut değil (%1). ${message_translation}
-message_unavailable_requested_language=Unicorn istediğiniz dilde mevcut değil (%1). ${message_translation}
-message_unknown_host=Bilinmeyen sunucu\: %1.
-message_unknown_task=Bilinmeyen görev "%1". Unicorn varsayılan görevini kullandı\: "%2".
-message_unsupported_mime_type=Belgenizin mime-türü (%1) bu görev tarafından desteklenmiyor.
-message_unsupported_protocol=Çevrimiçi hizmet sadece "http\:" ve "https\:" tüm-bağlantılarını destekler; "%1\:" tüm bağlantı şekli desteklenmiyor.
-result_for=%1 için sonuç
-result_for_upload=Sunduğunuz belgenin sonucu
-select-a-task=Bir görev seçiniz
-simple_options=Seçenekler
-stack_trace_text=Ciddi bir hata oluştu. Aşağıda Unicorn'dan bir dizi ipucu mevcut, lütfen bunu kopyalayın ve bu sorunu çözmemiz için <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">bu hatayı bize rapor edin</a>.
-submit=Denetle
-submit_title=Doğrulama için bir dosya seçin
-submitted_file=Seçilen belge
-task_label=Görev\:
-test_fail=Bu belge testi geçemedi\: %1
-test_ok=Bu belge tesi geçti\: %1
-test_undef=Testin sonuçları\: %1
-translations=Tercümeler
-translations_title=Unicorn'u tercüme etmemize yardımcı olun
-unicorn_subtitle=Web'in kalitesini yükseltin
-unicorn_title=W3C'un Birleştirilmiş Doğrulayıcısı
-uri_label=Adres\:
-uri_title=Doğrulanacak sayfanın adresi
-uri_token=Tüm-bağlantı\:
-validate-by-input=Doğrudan girdi ile
-validate-by-upload=Dosya yüklemesi ile
-validate-by-uri=Tüm-bağlantı ile
-warning_label=Uyarılar
+#Last submission by ömer çebi
+#Fri Nov 26 17:35:55 UTC 2010
+anchor_message=Bu mesaja doğrudan bağlantı
+anchor_observation=Bu sonuçlara doğrudan bağlantı
+anchor_uri=Bu tüm-bağlantıya doğrudan bağlantı
+column_token=Sütun\:
+context_token=İçerik\:
+contexts_hide=İçeriği gizle
+contexts_show=%1 tane daha...
+direct_link_label=Doğrudan bağlantı
+direct_link_title_1=Bu belgeyi W3 doğrulayıcı web sayfasında yeniden denetle
+direct_link_title_2=Bu doğrulayıcı web sayfasına bağlantı
+documentation=Kullanıcı belgeleri
+documentation_title=Bu hizmet ve arkasındaki yazılım hakkında belgeler
+donation_program=Doğrulayıcı Bağış Programı
+download=İndir
+download_title=Bu hizmetin kaynağını indir
+error_label=Hatalar
+extra_options=Gelişmiş seçenekler
+feedback=Geribildirim
+feedback_title=Düşüncelerinizi ve hata bildirimlerinizi ortak geliştirme posta-listesine gönderin
+file_token=Dosya\:
+info_label=Bilgi
+instruction-by-input=Denetlenmesini istediğiniz belgeyi giriniz
+instruction-by-upload=Denetlenmesini istediğiniz belgeyi seçiniz
+instruction-by-uri=Denetlenmesini istediğiniz belgenin tüm-bağlantısını giriniz
+legend-by-input=Doğrudan girdi ile doğrula
+legend-by-upload=Dosya yüklemesi ile doğrula
+legend-by-uri=Tüm-bağlantı ile doğrula
+line_token=Satır\:
+local_file_label=Yerel dosya\:
+location=Konum
+message_connect_exception=Sunduğunuz tüm-bağlantıya erişilemiyor. Doğruluğunu denetleyin ve tekrar deneyin.
+message_document_not_found=Belirtilen belge yok.
+message_empty_direct_input=Denetlemek için bir belge girmeniz gerekir.
+message_empty_uploaded_file=Yüklenen dosya boş.
+message_empty_uri=Denetlemek için bir tüm-bağlantı girmelisiniz.
+message_incomplete_language=Bu çeviri tamamlanmamış. ${message_translation}
+message_input_changed="%1", %2 girdi türünü desteklemiyor. Unicorn kendiliğinden isteği uyarladı, ama bu denetleme sonuçları hatalı olabilir.
+message_input_changed_long=Bazı HTTP üstbilgileri kayıp veya değişmiş olabilir ve denetleyici belgenizdeki linkleri izleyememiş olabilir.
+message_invalid_mime_type=Belirtilen mime-türü (%1) geçersiz.
+message_invalid_url_syntax=Belirtilen tüm-bağlantı geçersiz\: "%1".
+message_local_address_provided=Yerel IP adresleri Unicorn ayarları tarafından yasaklanmıştır. Lütfen açık bir adres kullanınız.
+message_mail=Rapor gönderiliyor\: %1
+message_mail_date=Denetleme %1'i gerçekleştirdi.
+message_missing_email=E-posta adresi belirtilmedi.
+message_missing_mime_type=Belgenin mime-türü belirtilmemiş.
+message_no_observation_done=Gösterilecek sonuç yok.
+message_no_referer=İsteğiniz bir HTTP üstbilgi başvurusuna sahip değil.
+message_no_task=Görev belirtilmedi. Unicorn varsayılan görevini kullandı\: "%1"
+message_no_uploaded_file=Bir dosya yüklemelisiniz.
+message_not_found_mime_type=Belgenizin mime-türü tahmin edilemedi.
+message_nothing_to_validate=Herhangi bir belge girilmedi.
+message_observer_connect_exception="%1" ulaşılamaz.
+message_observer_internal_error="%1" dahili bir hata raporladı. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_not_found="%1" bağlantısına istek <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Bulunamadı) HTTP hatası</a> ile sonuçlandı.
+message_observer_read_timeout="%1" zamanında cevap veremedi.
+message_response_invalid_schema="%1" desteklenmeyen cevap şekli kullandı.
+message_response_validation_error="%1" geçersiz bir cevap verdi.
+message_ssl_warning=Bu belgenin SSL sertifikası geçerli değil. Bazı doğrulayıcıların geçersiz SSL sertifikalarını desteklemediğini ve hata raporlayacaklarını dikkate alınız.
+message_translation=<a href\="./translations%2">Unicorn'u dilinize tercüme etmemize</a> yardım edin.
+message_unauthorized_access=Belirtilen tüm-bağlantı kimlik doğrulama gerektiriyor.
+message_unavailable_language=Unicorn tercih ettiğiniz dilde mevcut değil (%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn istediğiniz dilde mevcut değil (%1). ${message_translation}
+message_unknown_host=Bilinmeyen sunucu\: %1.
+message_unknown_task=Bilinmeyen görev "%1". Unicorn varsayılan görevini kullandı\: "%2".
+message_unsupported_mime_type=Belgenizin mime-türü (%1) bu görev tarafından desteklenmiyor.
+message_unsupported_protocol=Çevrimiçi hizmet sadece "http\:" ve "https\:" tüm-bağlantılarını destekler; "%1\:" tüm bağlantı şekli desteklenmiyor.
+options=seçenekler
+result_for=%1 için sonuç
+result_for_upload=Sunduğunuz belgenin sonucu
+select-a-task=Bir görev seçiniz
+simple_options=Seçenekler
+stack_trace_text=Ciddi bir hata oluştu. Aşağıda Unicorn'dan bir dizi ipucu mevcut, lütfen bunu kopyalayın ve bu sorunu çözmemiz için <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">bu hatayı bize rapor edin</a>.
+submit=Denetle
+submit_title=Doğrulama için bir dosya seçin
+submitted_file=Seçilen belge
+task_label=Görev\:
+test_fail=Bu belge testi geçemedi\: %1
+test_ok=Bu belge tesi geçti\: %1
+test_undef=Testin sonuçları\: %1
+translations=Tercümeler
+translations_title=Unicorn'u tercüme etmemize yardımcı olun
+unicorn_subtitle=Web'in kalitesini yükseltin
+unicorn_title=W3C'un Birleştirilmiş Doğrulayıcısı
+uri_label=Adres\:
+uri_title=Doğrulanacak sayfanın adresi
+uri_token=Tüm-bağlantı\:
+validate-by-input=Doğrudan girdi ile
+validate-by-upload=Dosya yüklemesi ile
+validate-by-uri=Tüm-bağlantı ile
+warning_label=Uyarılar
Received on Friday, 26 November 2010 17:40:15 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:02:48 UTC