W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > November 2010

unicorn commit: Translation in Danish submitted by Magnus Bidstrup

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Fri, 26 Nov 2010 13:59:30 +0000
Message-Id: <E1PLypm-0000X4-1Z@mcbain.w3.org>
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
changeset:  1569:c351c6b32faf
tag:     tip
user:    Jean-Guilhem Rouel <jean-gui@w3.org>
date:    Fri Nov 26 14:59:16 2010 +0100
files:    WebContent/WEB-INF/languages/da.properties
description:
Translation in Danish submitted by Magnus Bidstrup


diff -r d8be99f9906c -r c351c6b32faf WebContent/WEB-INF/languages/da.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/da.properties	Tue Nov 23 13:47:04 2010 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/da.properties	Fri Nov 26 14:59:16 2010 +0100
@@ -1,83 +1,88 @@
-#Last submission by René Mølskov
-#Wed Oct 06 19:14:38 UTC 2010
-anchor_message=Direkte link til denne besked
-anchor_observation=Direkte link til disse resultater
-anchor_uri=Direkte link til denne adresse
-column_token=Kolonne\:
-context_token=Sammenhæng\:
-contexts_hide=Kollaps kontekst
-contexts_show=%1 mere...
-direct_link_label=Direkte link
-direct_link_title_1=Kontrollér dette dokument igen
-direct_link_title_2=Link til denne validator-hjemmeside
-documentation=Dokumentation
-documentation_title=Dokumentation om denne service, og softwaren den bygger på
-donation_program=[Validatørers] donationsprogram
-download=Download
-download_title=Download kildekoden til denne service
-error_label=Fejl
-extra_options=Avancerede indstillinger
-feedback=Feedback
-feedback_title=Send os dine tanker og fejlrapporter på den offentlige udviklings-postliste
-file_token=Fil\:
-info_label=Info
-instruction-by-input=Indsæt det dokument, som du ønsker at kontrollere
-instruction-by-upload=Vælg det dokument, som du ønsker at kontrollere
-instruction-by-uri=Indtast adressen på det dokument, som du ønsker at kontrollere
-legend-by-input=Kontrollér direkte indtastning
-legend-by-upload=Kontrollér via. dokumentupload
-legend-by-uri=Kontrollér via. adressen
-line_token=Linje\:
-local_file_label=Lokal fil\:
-location=Sted
-message_connect_exception=Adressen
-message_document_not_found=Det indtastede dokument eksisterer ikke.
-message_empty_direct_input=Det er påkrævet, at indtaste et dokument, som skal kontrolleres.
-message_empty_uploaded_file=Den uploadede fil er tom.
-message_empty_uri=Det er påkrævet, at indtaste adressen på det dokument, som skal kontrolleres.
-message_incomplete_language=Denne oversættelse er ikke fuldendt. ${message_translation}
-message_input_changed="%1" understøtter ikke %2 indtastningsmetoden. Unicorn har automatisk ændret forespørgslen, men resultaterne kan være inkorrekte.
-message_input_changed_long=Nogle HTTP headers er måske gået tabt eller blevet ændret og kontrolværktøjet kan muligvis ikke følge de links, der er i dit dokument.
-message_invalid_mime_type=Den angivne mime-type (%1) er ugyldig.
-message_invalid_url_syntax=Den angivne URI er ugyldig\: "%1".
-message_local_address_provided=Lokale IP-adresser er forbudt, jf. Unicorns konfiguration. Brug venligst en offentlig adresse.
-message_mail=Denne rapport sendes til\: %1.
-message_mail_date=Kontrolleret d. %1.
-message_missing_email=Ingen e-mail adresse angivet.
-message_missing_mime_type=Mime-typen på dokumentet er ikke angivet.
-message_no_observation_done=Der er intet resultat at vise
-message_no_referer=Din forespørgsel har ikke en Referer HTTP header
-message_no_task=Ingen opgave specificeret. Unicorn bruger sin standard-opgave\: "%1".
-message_no_uploaded_file=Du skal uploade en fil.
-message_not_found_mime_type=Mime-typen af dit dokument kunne ikke gættes.
-message_nothing_to_validate=Intet dokument er blevet valgt
-message_observer_connect_exception="%1" kan ikke nås.
-message_observer_internal_error="%1" rapporterede en intern fejl. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
-message_observer_not_found=Forespørgslen om at "%1" resulterede i en <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Ikke fundet) HTTP fejl</a>.
-message_observer_read_timeout="%1" Svarede ikke hurtigt nok.
-message_response_invalid_schema="%1" brugte et ikke understøttet format.
-message_response_validation_error="%1" gav et ugyldigt svar.
-message_ssl_warning=Dette dokuments SSL certificatet er ikke gyldigt. Bemærk at nogle kontrolværktøjer (validators) muligvis ikke godkender ugyldige SSL certificater og giver en fejlmelding.
-message_translation=Hjælp os med at <a href\="./translations%2">oversætte Unicorn</a>til dit sprog.
-message_unauthorized_access=Den specificerede URL kræver godkendelse.
-message_unavailable_language=Unicorn er ikke tilgængelig på dit foretrukne sprog. (%1). ${message_translation}
-message_unavailable_requested_language=Unicorn er ikke tilgængelig på det sprog, du bad om. (%1). ${message_translation}
-message_unknown_host=Ukendt vært\: %1.
-message_unknown_task=Ukendt opgave "%1". Unicorn brugte sin standard-opgave\: "%2".
-message_unsupported_mime_type=Mime-typen i dit dokument (%1) er ikke understøttet af denne opgave.
-result_for=Resultater for %1
-select-a-task=Vælg en opgave
-simple_options=Indstillinger
-submit=Kontrollér
-task_label=Opgave\:
-test_undef=Resultater for testen\: %1
-translations=Oversættelser
-translations_title=Hjælp os med at oversætte Unicorn
-unicorn_title=W3C's forenede kontrolleringsværktøj
-uri_label=Adresse\:
-uri_title=Adresse på siden der skal valideres
-uri_token=Adresse\:
-validate-by-input=Via direkte indtastning
-validate-by-upload=Via filupload
-validate-by-uri=Via adresse
-warning_label=Advarsler
+#Last submission by Magnus Bidstrup
+#Fri Nov 19 08:19:05 UTC 2010
+anchor_message=Direkte link til denne besked
+anchor_observation=Direkte link til disse resultater
+anchor_uri=Direkte link til denne adresse
+column_token=Kolonne\:
+context_token=Sammenhæng\:
+contexts_hide=Kollaps kontekst
+contexts_show=%1 mere...
+direct_link_label=Direkte link
+direct_link_title_1=Kontrollér dette dokument igen
+direct_link_title_2=Link til denne validator-hjemmeside
+documentation=Dokumentation
+documentation_title=Dokumentation om denne service, og softwaren den bygger på
+donation_program=[Validatørers] donationsprogram
+download=Download
+download_title=Download kildekoden til denne service
+error_label=Fejl
+extra_options=Avancerede indstillinger
+feedback=Feedback
+feedback_title=Send os dine tanker og fejlrapporter på den offentlige udviklings-postliste
+file_token=Fil\:
+info_label=Info
+instruction-by-input=Indsæt det dokument, som du ønsker at kontrollere
+instruction-by-upload=Vælg det dokument, som du ønsker at kontrollere
+instruction-by-uri=Indtast adressen på det dokument, som du ønsker at kontrollere
+legend-by-input=Kontrollér direkte indtastning
+legend-by-upload=Kontrollér via. dokumentupload
+legend-by-uri=Kontrollér via. adressen
+line_token=Linje\:
+local_file_label=Lokal fil\:
+location=Sted
+message_connect_exception=Adressen
+message_document_not_found=Det indtastede dokument eksisterer ikke.
+message_empty_direct_input=Det er påkrævet, at indtaste et dokument, som skal kontrolleres.
+message_empty_uploaded_file=Den uploadede fil er tom.
+message_empty_uri=Det er påkrævet, at indtaste adressen på det dokument, som skal kontrolleres.
+message_incomplete_language=Denne oversættelse er ikke fuldendt. ${message_translation}
+message_input_changed="%1" understøtter ikke %2 indtastningsmetoden. Unicorn har automatisk ændret forespørgslen, men resultaterne kan være inkorrekte.
+message_input_changed_long=Nogle HTTP headers er måske gået tabt eller blevet ændret og kontrolværktøjet kan muligvis ikke følge de links, der er i dit dokument.
+message_invalid_mime_type=Den angivne mime-type (%1) er ugyldig.
+message_invalid_url_syntax=Den angivne URI er ugyldig\: "%1".
+message_local_address_provided=Lokale IP-adresser er forbudt, jf. Unicorns konfiguration. Brug venligst en offentlig adresse.
+message_mail=Denne rapport sendes til\: %1.
+message_mail_date=Kontrolleret d. %1.
+message_missing_email=Ingen e-mail adresse angivet.
+message_missing_mime_type=Mime-typen på dokumentet er ikke angivet.
+message_no_observation_done=Der er intet resultat at vise
+message_no_referer=Din forespørgsel har ikke en Referer HTTP header
+message_no_task=Ingen opgave specificeret. Unicorn bruger sin standard-opgave\: "%1".
+message_no_uploaded_file=Du skal uploade en fil.
+message_not_found_mime_type=Mime-typen af dit dokument kunne ikke gættes.
+message_nothing_to_validate=Intet dokument er blevet valgt
+message_observer_connect_exception="%1" kan ikke nås.
+message_observer_internal_error="%1" rapporterede en intern fejl. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_not_found=Forespørgslen om at "%1" resulterede i en <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Ikke fundet) HTTP fejl</a>.
+message_observer_read_timeout="%1" Svarede ikke hurtigt nok.
+message_response_invalid_schema="%1" brugte et ikke understøttet format.
+message_response_validation_error="%1" gav et ugyldigt svar.
+message_ssl_warning=Dette dokuments SSL certificatet er ikke gyldigt. Bemærk at nogle kontrolværktøjer (validators) muligvis ikke godkender ugyldige SSL certificater og giver en fejlmelding.
+message_translation=Hjælp os med at <a href\="./translations%2">oversætte Unicorn</a>til dit sprog.
+message_unauthorized_access=Den specificerede URL kræver godkendelse.
+message_unavailable_language=Unicorn er ikke tilgængelig på dit foretrukne sprog. (%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn er ikke tilgængelig på det sprog, du bad om. (%1). ${message_translation}
+message_unknown_host=Ukendt vært\: %1.
+message_unknown_task=Ukendt opgave "%1". Unicorn brugte sin standard-opgave\: "%2".
+message_unsupported_mime_type=Mime-typen i dit dokument (%1) er ikke understøttet af denne opgave.
+message_unsupported_protocol=Online service understøtter kun "http\:" og "https\:" URLs; "%1\:" URL skema ikke understøttet.
+result_for=Resultater for %1
+result_for_upload=Resultat for det tilføjede dokument
+select-a-task=Vælg en opgave
+simple_options=Indstillinger
+submit=Kontrollér
+task_label=Opgave\:
+test_fail=Dette dokument har ikke klaret testen\: %1
+test_ok=Dette dokument har klaret testen\: %1
+test_undef=Resultater for testen\: %1
+translations=Oversættelser
+translations_title=Hjælp os med at oversætte Unicorn
+unicorn_subtitle=Gør kvaliteten af Internettet bedre
+unicorn_title=W3C's forenede kontrolleringsværktøj
+uri_label=Adresse\:
+uri_title=Adresse på siden der skal valideres
+uri_token=Adresse\:
+validate-by-input=Via direkte indtastning
+validate-by-upload=Via filupload
+validate-by-uri=Via adresse
+warning_label=Advarsler
Received on Friday, 26 November 2010 13:59:32 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:02:47 UTC