W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > May 2010

2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages/tasks nb.tasklist.properties,1.1,1.2

From: Jean-Guilhem Rouel via cvs-syncmail <cvsmail@w3.org>
Date: Wed, 19 May 2010 12:42:41 +0000
To: www-validator-cvs@w3.org
Message-Id: <E1OEibh-0003om-JR@lionel-hutz.w3.org>
Update of /sources/public/2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages/tasks
In directory hutz:/tmp/cvs-serv14652/tasks

Modified Files:
	nb.tasklist.properties 
Log Message:
Submitter: Jon Hjerting <jon@hjerting.com>

Index: nb.tasklist.properties
===================================================================
RCS file: /sources/public/2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/nb.tasklist.properties,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -d -r1.1 -r1.2
--- nb.tasklist.properties	19 May 2010 12:41:31 -0000	1.1
+++ nb.tasklist.properties	19 May 2010 12:42:39 -0000	1.2
@@ -1,7 +1,7 @@
 #$Id$
 #
 #Submitted by Jon Hjerting <jon@hjerting.com>
-#Wed May 19 11:58:13 UTC 2010
+#Wed May 19 12:04:30 UTC 2010
 conformance=Generell konformasjonssjekk
 conformance.description=Utfør så mange tester som mulig
 custom=Tilpasset oppgave
@@ -17,4 +17,33 @@
 param.profile.css1=CSS nivå 1
 param.profile.css2=CSS nivå 2
 param.profile.css21=CSS nivå 2.1
-param.profile.css3=CSS nivå
+param.profile.css3=CSS nivå 3
+param.profile.mobile=Mobil
+param.profile.svg=SVG
+param.profile.svgbasic=SVG Basic
+param.profile.svgtiny=SVG Tiny
+param.profile.tv=TV-profil
+param.tests=Tester\:
+param.tests.appc-checker=XHTML - vedlegg C
+param.tests.css-validator=CSS
+param.tests.markup-validator=(X)HTML
+param.tests.mobileok=Mobil OK
+param.usermedium=Brukermedium
+param.usermedium.all=Alle
+param.usermedium.aural=Lyd
+param.usermedium.braille=Braille
+param.usermedium.embossed=Preget
+param.usermedium.handheld=Håndholdt
+param.usermedium.presentation=Presentasjon
+param.usermedium.print=Utskrift
+param.usermedium.projection=Projeksjon
+param.usermedium.screen=Skjerm
+param.usermedium.tty=TTY
+param.usermedium.tv=TV
+param.warning=Advarsler\:
+param.warning.0=Viktigst
+param.warning.1=Normal rapport
+param.warning.2=Alle
+param.warning.no=Ingen advarsler
+test=Testoppgave
+test.description=Denne oppgaven gjør det mulig for utviklere å teste Unicorns ut-data. Legg inn en Unicorn respons-fil og se resultat.
Received on Wednesday, 19 May 2010 12:42:43 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:02:44 UTC