W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > May 2010

2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages/tasks nb.tasklist.properties,NONE,1.1

From: Jean-Guilhem Rouel via cvs-syncmail <cvsmail@w3.org>
Date: Wed, 19 May 2010 12:41:33 +0000
To: www-validator-cvs@w3.org
Message-Id: <E1OEiab-0003kR-Mc@lionel-hutz.w3.org>
Update of /sources/public/2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages/tasks
In directory hutz:/tmp/cvs-serv14387/tasks

Added Files:
	nb.tasklist.properties 
Log Message:
Submitter: Jon Hjerting <jon@hjerting.com>

--- NEW FILE: nb.tasklist.properties ---
#$Id: nb.tasklist.properties,v 1.1 2010/05/19 12:41:31 jean-gui Exp $
#
#Submitted by Jon Hjerting <jon@hjerting.com>
#Wed May 19 11:58:13 UTC 2010
conformance=Generell konformasjonssjekk
conformance.description=Utfør så mange tester som mulig
custom=Tilpasset oppgave
custom.description=Lar deg velge vilke tester som skal utføres.
custom.param.usermedium=CSS brukermedium
custom.param.warning=CSS varselnivå
full-css=Global CSS-validering
full-css.description=Sjekker validitet mot CS S1-, CSS 2-, CSS 2.1- og CSS 3-profiler
mobileok=MobileOK sjekk
mobileok.description=Sjekker mobilvennlighet
param.profile=CSS-profil
param.profile.atsc-tv=ATSC TV-profil
param.profile.css1=CSS nivå 1
param.profile.css2=CSS nivå 2
param.profile.css21=CSS nivå 2.1
param.profile.css3=CSS nivå
Received on Wednesday, 19 May 2010 12:41:35 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:02:44 UTC