W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > May 2010

2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages nb.properties,1.1,1.2

From: Jean-Guilhem Rouel via cvs-syncmail <cvsmail@w3.org>
Date: Wed, 19 May 2010 09:59:39 +0000
To: www-validator-cvs@w3.org
Message-Id: <E1OEg3v-0005lO-Qe@lionel-hutz.w3.org>
Update of /sources/public/2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages
In directory hutz:/tmp/cvs-serv22123

Modified Files:
	nb.properties 
Log Message:
Submitter: Jon Hjerting <jon@hjerting.com>

Index: nb.properties
===================================================================
RCS file: /sources/public/2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages/nb.properties,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -d -r1.1 -r1.2
--- nb.properties	19 May 2010 09:58:43 -0000	1.1
+++ nb.properties	19 May 2010 09:59:37 -0000	1.2
@@ -1,7 +1,7 @@
 #$Id$
 #
 #Submitted by Jon Hjerting <jon@hjerting.com>
-#Tue May 18 19:44:07 UTC 2010
+#Wed May 19 08:38:55 UTC 2010
 anchor_message=Direkte lenke til denne meldingen
 anchor_observation=Direkte lenke til disse resultatene
 anchor_uri=Direkte lenke til denne URI
@@ -44,7 +44,28 @@
 message_invalid_url_syntax=Den angitte URI er ugyldig\: "%1".
 message_mail=Rapporten blir sendt til\: %1.
 message_mail_date=Sjekk utførte %1.
-message_missing_email=Ingen e-postadresse ble skrevet inn.
-message_missing_mime_type=\ j
+message_missing_email=Ingen e-postadresse ble angitt
+message_missing_mime_type=Dokumentet har ingen angitt mime-type.
+message_no_observation_done=Det ble ikke noe resultat å vise.
+message_no_referer=Din forespørsel mangler et Referer HTTP-hode.
+message_no_task=Ingen oppgave er spesifisert. Unicorn utførte standardoppgaven\: "%1".
+message_no_uploaded_file=Du må laste opp en fil.
+message_not_found_mime_type=Dokumentets mime-type lot seg ikke utlede.
+message_nothing_to_validate=Ingen dokument ble lagt inn.
+message_observer_connect_exception="%1" lot seg ikke kontakte.
+message_observer_internal_error="%1" rapporterte en intern feil.
+message_observer_not_found=Henvendelsen til "%1" resulterte i en feil\: <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Not Found) HTTP error</a>.
+message_observer_read_timeout="%1" ga ikke svar i tide.
+message_response_invalid_schema="%1" brukte et responsformat det ikke er støtte for.
+message_response_validation_error="%1" returnerte en ugyldig respons.
+message_ssl_warning=SSL-sertifikatet for dette dokumentet er ugyldig. Merk at noen validatorer kanskje ikke støtter ugyldige SSL-sertifikat og vil rapportere feil.
+message_translation=Hjelp oss med å <a href\="./translations%2">oversette Unicorn</a> til ditt morsmål.
+message_unauthorized_access=Den angitte URL krever godkjenning.
+message_unavailable_language=Unicorn er ikke tilgjengelig i ditt foretrukne språk (%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn er ikke tilgjengelig i språket du etterspurte (%1). ${message_translation}
+message_unknown_host=Ukjent tjener\: %1.
+message_unknown_task=Ukjent oppgave "%1>. Unicorn utførte standardoppgaven\: "%2".
+message_unsupported_mime_type=Mime-typen i dokumentet (%1) støttes ikke av denne oppgaven.
+result_for=Resultat for %1
 uri_label=Hans Aanruds vei 21
 uri_title=Hans Aanruds vei 21
Received on Wednesday, 19 May 2010 09:59:41 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:02:44 UTC