W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > June 2010

commit: Submitter: Olle Olsson <olleo@w3.org>

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Mon, 14 Jun 2010 05:38:14 -0400
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1OO67S-0005no-M9@blinky.w3.org>
changeset:  1194:f198912192f8
tag:     tip
user:    Jean-Guilhem Rouel <jean-gui@w3.org>
date:    Mon Jun 14 11:40:32 2010 +0200
files:    WebContent/WEB-INF/languages/sv.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sv.tasklist.properties
description:
Submitter: Olle Olsson <olleo@w3.org>


diff -r a272a42729f6 -r f198912192f8 WebContent/WEB-INF/languages/sv.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/sv.properties	Fri Jun 11 14:55:12 2010 +0200
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/sv.properties	Mon Jun 14 11:40:32 2010 +0200
@@ -1,18 +1,24 @@
-#Submitted by Nisse Engström <w3@luden.se>
-#Fri Apr 02 22:27:14 UTC 2010
+#Submitted by Olle Olsson <olleo@w3.org>
+#Mon Jun 14 09:23:40 UTC 2010
 anchor_message=Direktlänk till detta meddelande
 anchor_observation=Direktlänk till dessa resultat
 anchor_uri=Direktlänk till denna URI
 column_token=Kolumn\:
+context_token=Kontext\: 
+contexts_hide=Sammanlägg kontext 
 contexts_show=%1 mer...
 direct_link_label=Direktlänk
+direct_link_title_1=Granska detta dokument igen på granskarens webbplats 
+direct_link_title_2=Länk till denna granskningswebbplats 
 documentation=Dokumentation
 documentation_title=Dokumentation om denna tjänst och programvaran som gör den möjlig
+donation_program=Donationsprogram för stöd av granskare
 download=Ladda ner
 download_title=Ladda ner källan till den här tjänsten
 error_label=Fel
 extra_options=Avancerade alternativ
 feedback=Respons
+feedback_title=Skicka in dina synpunkter och felrapporter på den öppna epostlistan 
 file_token=Fil\:
 info_label=Info
 instruction-by-input=Skriv in dokumentet som du vill granska
@@ -55,12 +61,14 @@
 message_unauthorized_access=Den angivna URI\:n kräver autentisering.
 message_unavailable_language=Unicorn finns inte tillgänglig i ditt önskade språk (%1). ${message_translation}
 message_unavailable_requested_language=Unicorn finns inte tillgänglig i det språk (%1) du begärde. ${message_translation}
+message_unknown_host=Okänd värddator\: %1. 
 message_unknown_task=Okänd uppgift "%1"\: Unicorn utförde standarduppgiften\: "%2".
 message_unsupported_mime_type=Mime-typen för ditt dokument (%1) stöds inte av denna uppgift.
 result_for=Resultat för %1
 result_for_upload=Resultat för dokumentet som du skickade in
 select-a-task=Välj en uppgift
 simple_options=Alternativ
+stack_trace_text=Ett allvarligt fel har uppträtt. Nedan följer en stackdump från Unicorn. Var vänlig kopiera denna och <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">skicka in en felrapport </a> för att hjälpa oss lösa detta problem.
 submit=Granska
 submit_title=Skicka in filen för validering
 submitted_file=Inskickat dokument
@@ -70,6 +78,7 @@
 test_undef=Resultat för testet\: %1
 translations=Översättningar
 translations_title=Hjälp oss att översätta Unicorn
+universal_checker=Webbens universella konformitetsgranskare 
 uri_label=Adress\:
 uri_title=Adressen till sidan som ska valideras
 uri_token=URI\:
diff -r a272a42729f6 -r f198912192f8 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sv.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sv.tasklist.properties	Fri Jun 11 14:55:12 2010 +0200
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sv.tasklist.properties	Mon Jun 14 11:40:32 2010 +0200
@@ -1,9 +1,16 @@
-#Submitted by Nisse Engström <w3@luden.se>
-#Fri Apr 02 22:27:14 UTC 2010
+#Submitted by Olle Olsson <olleo@w3.org>
+#Mon Jun 14 09:23:40 UTC 2010
 conformance=Allmän konformitetskontroll
 conformance.description=Utför så många kontroller som möjligt.
+cssval2010=Enhetlig CSS-granskare (pre-alfa)
+cssval2010.description=Kontrollerar syntax hos Cascading Style Sheets (CSS) 
+custom=Användardefinierad granskning
 custom.description=Låter dig välja vilka uppgifter som skall utföras.
+custom.param.usermedium=CSS användarmedium\: 
 custom.param.warning=CSS Varningsnivå\:
+feed=Validerare av nyhetskanaler 
+feed.description=Kontrollerar syntax hos Atom- och RSS-kanaler 
+full-css=Global validering av CSS 
 full-css.description=Kontrollerar validiteten mot CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 och CSS 3 profilerna
 mobileok=Mobil OK Granskare
 mobileok.description=Granskar mobilvänlighet
@@ -26,6 +33,9 @@
 param.tests.mobileok=Mobil OK
 param.usermedium=Användarmedium\:
 param.usermedium.all=Samtliga (all)
+param.usermedium.aural=Ljud (aural) 
+param.usermedium.braille=Braille (braille) 
+param.usermedium.embossed=Präglad (embossed) 
 param.usermedium.handheld=Handenhet (handheld)
 param.usermedium.presentation=Presentation (presentation)
 param.usermedium.print=Utskrift (print)
@@ -38,3 +48,5 @@
 param.warning.1=Normal rapport
 param.warning.2=Samtliga
 param.warning.no=Inga varningar
+test=Testfall 
+test.description=Med denna bearbetning kan utvecklare testa utdata från Unicorn. Skicka in svarsfil från Unicorn och se på resultatet. 
Received on Monday, 14 June 2010 09:40:45 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:02:44 UTC