W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > July 2010

unicorn commit: Submitter: mYs <mys@niepodam.pl>

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Thu, 29 Jul 2010 17:14:23 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1OeWgZ-0005Sf-KS@blinky.w3.org>
changeset:  1388:4c119dc1ae4a
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Thu Jul 29 13:09:54 2010 -0400
files:    WebContent/WEB-INF/languages/pl.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/pl.tasklist.properties
description:
Submitter: mYs <mys@niepodam.pl>


diff -r 299d55ef1fcc -r 4c119dc1ae4a WebContent/WEB-INF/languages/pl.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/pl.properties	Wed Jul 28 22:13:12 2010 -0400
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/pl.properties	Thu Jul 29 13:09:54 2010 -0400
@@ -1,5 +1,5 @@
-#Submitted by Tavaro <tavarotintelme@gmail.com>
-#Sun Jul 04 02:10:57 UTC 2010
+#Submitted by mYs <mys@niepodam.pl>
+#Thu Jul 29 14:26:33 UTC 2010
 anchor_message=Bezpośredni odnośnik do tego komunikatu
 anchor_observation=Bezpośredni odnośnik do tych wyników
 anchor_uri=Bezpośredni odnośnik do tego zasobu
@@ -65,6 +65,7 @@
 message_unknown_host=Nieznany host\: %1.
 message_unknown_task=Nieznane zadanie "%1". Unicorn wykonał zadanie domyślne\: "%2".
 message_unsupported_mime_type=Typ mime Twojego dokumentu (%1) nie jest obsługiwany przez to zadanie.
+message_unsupported_protocol=Usługi online obsługują protokoły "http\:" oraz "https\:"; Protokół "%1\:" nie jest wspierany.
 result_for=Rezultat sprawdzania %1
 result_for_upload=Rezultat walidacji Twojego dokumentu
 select-a-task=Wybierz zadanie
@@ -79,6 +80,7 @@
 test_undef=Wyniki testu\: %1
 translations=Tłumaczenia
 translations_title=Pomóż nam w tłumaczeniu Unicorna
+unicorn_subtitle=Popraw jakość sieci
 uri_label=Adres\:
 uri_title=Adres strony do walidacji
 uri_token=URI\:
diff -r 299d55ef1fcc -r 4c119dc1ae4a WebContent/WEB-INF/languages/tasks/pl.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/pl.tasklist.properties	Wed Jul 28 22:13:12 2010 -0400
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/pl.tasklist.properties	Thu Jul 29 13:09:54 2010 -0400
@@ -1,5 +1,5 @@
-#Submitted by Tavaro <tavarotintelme@gmail.com>
-#Sun Jul 04 02:10:57 UTC 2010
+#Submitted by mYs <mys@niepodam.pl>
+#Thu Jul 29 14:26:33 UTC 2010
 conformance=Sprawdź zgodność
 conformance.description=Sprawdza wszystko co jest możliwe do wykonania.
 custom=Konfiguracja zadania
@@ -8,6 +8,7 @@
 custom.param.warning=Poziom błędów CSS\:
 feed=Walidacja kanałów 
 feed.description=Sprawdza poprawność składni dla kanałów Atom i RSS
+full-css=Walidacja profilu CSS
 full-css.description=Wybierz wersję kodu CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 bądź CSS 3
 mobileok=Sprzawdź dla urządzeń mobilnych
 mobileok.description=Sprawdza dostępność na urządzenia mobilne
Received on Thursday, 29 July 2010 17:14:25 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:02:45 UTC