W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > July 2010

unicorn commit: Submitter: Lasse Havelund <lasse@havelund.org>

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Wed, 28 Jul 2010 00:55:55 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1Oduw7-0000x7-9h@blinky.w3.org>
changeset:  1367:924046d9e14b
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Tue Jul 27 20:54:09 2010 -0400
files:    WebContent/WEB-INF/languages/da.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/da.tasklist.properties
description:
Submitter: Lasse Havelund <lasse@havelund.org>


diff -r 9319c234f52b -r 924046d9e14b WebContent/WEB-INF/languages/da.properties
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/da.properties	Tue Jul 27 20:54:09 2010 -0400
@@ -0,0 +1,57 @@
+#Submitted by Lasse Havelund <lasse@havelund.org>
+#Wed Jul 28 00:02:54 UTC 2010
+anchor_message=Direkte link til denne besked
+anchor_observation=Direkte link til disse resultater
+anchor_uri=Direkte link til denne adresse
+column_token=Kolonne\:
+context_token=Sammenhæng\:
+contexts_hide=Kollaps kontekst
+contexts_show=%1 mere...
+direct_link_label=Direkte link
+direct_link_title_1=Kontrollér dette dokument igen
+direct_link_title_2=Link til denne validator-hjemmeside
+documentation=Dokumentation
+documentation_title=Dokumentation om denne service, og softwaren den bygger på
+donation_program=[Validatørers] donationsprogram
+download=Download
+download_title=Download kildekoden til denne service
+error_label=Fejl
+extra_options=Avancerede indstillinger
+feedback=Feedback
+feedback_title=Send os dine tanker og fejlrapporter på den offentlige udviklings-postliste
+file_token=Fil\:
+info_label=Info
+instruction-by-input=Indsæt det dokument, som du ønsker at kontrollere
+instruction-by-upload=Vælg det dokument, som du ønsker at kontrollere
+instruction-by-uri=Indtast adressen på det dokument, som du ønsker at kontrollere
+legend-by-input=Kontrollér direkte indtastning
+legend-by-upload=Kontrollér via. dokumentupload
+legend-by-uri=Kontrollér via. adressen
+line_token=Linje\:
+local_file_label=Lokal fil\:
+location=Sted
+message_connect_exception=Adressen
+message_document_not_found=Det indtastede dokument eksisterer ikke.
+message_empty_direct_input=Det er påkrævet, at indtaste et dokument, som skal kontrolleres.
+message_empty_uploaded_file=Den uploadede fil er tom.
+message_empty_uri=Det er påkrævet, at indtaste adressen på det dokument, som skal kontrolleres.
+message_incomplete_language=Denne oversættelse er ikke fuldendt. ${message_translation}
+message_input_changed="%1" understøtter ikke %2 indtastningsmetoden. Unicorn har automatisk ændret forespørgslen, men resultaterne kan være inkorrekte.
+message_local_address_provided=Lokale IP-adresser er forbudt, jf. Unicorns konfiguration. Brug venligst en offentlig adresse.
+message_mail=Denne rapport sendes til\: %1.
+message_mail_date=Kontrolleret d. %1.
+message_missing_email=Ingen e-mail adresse angivet.
+message_observer_connect_exception="%1" kan ikke nås.
+result_for=Resultater for %1
+select-a-task=Vælg en opgave
+simple_options=Indstillinger
+submit=Kontrollér
+task_label=Opgave\:
+translations=Oversættelser
+translations_title=Hjælp os med at oversætte Unicorn
+unicorn_title=W3C's forenede kontrolleringsværktøj
+uri_token=Adresse\:
+validate-by-input=Via direkte indtastning
+validate-by-upload=Via filupload
+validate-by-uri=Via adresse
+warning_label=Advarsler
diff -r 9319c234f52b -r 924046d9e14b WebContent/WEB-INF/languages/tasks/da.tasklist.properties
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/da.tasklist.properties	Tue Jul 27 20:54:09 2010 -0400
@@ -0,0 +1,24 @@
+#Submitted by Lasse Havelund <lasse@havelund.org>
+#Wed Jul 28 00:02:54 UTC 2010
+param.profile.mobile=Mobil
+param.profile.svg=SVG
+param.profile.svgbasic=Simpel SVG
+param.profile.svgtiny=Ultra-simpel SVG
+param.tests=Tests\:
+param.tests.css-validator=CSS
+param.tests.feed=RSS/Atom
+param.tests.markup-validator=(X)HTML
+param.tests.mobileok=Mobil OK
+param.usermedium=Brugermedium\:
+param.usermedium.all=Alle (alle)
+param.usermedium.braille=Braille (braille)
+param.usermedium.handheld=Håndholdt (håndholdt)
+param.usermedium.presentation=Præsentation (præsentation)
+param.usermedium.print=Tryk (tryk)
+param.usermedium.tty=TTY (tty)
+param.usermedium.tv=TV (tv)
+param.warning=Advarsler\:
+param.warning.0=Vigtigste
+param.warning.2=Alle
+param.warning.no=Ingen advarsler
+test=Testopgave
Received on Wednesday, 28 July 2010 00:55:56 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:02:45 UTC