W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > July 2010

unicorn commit: Submitter: Bert Bos <bert@w3.org>

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Tue, 27 Jul 2010 13:50:23 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1OdkY3-00084V-BL@blinky.w3.org>
changeset:  1340:f068601fbee8
user:    Jean-Guilhem Rouel <jean-gui@w3.org>
date:    Tue Jul 27 15:49:19 2010 +0200
files:    WebContent/WEB-INF/languages/nl.properties
description:
Submitter: Bert Bos <bert@w3.org>


diff -r 46ed98d057a9 -r f068601fbee8 WebContent/WEB-INF/languages/nl.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/nl.properties	Mon Jul 26 16:27:48 2010 -0400
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/nl.properties	Tue Jul 27 15:49:19 2010 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
-#Submitted by Fons Kuijk <Fons@w3.org>
-#Wed Jun 02 10:16:05 UTC 2010
+#Submitted by Bert Bos <bert@w3.org>
+#Tue Jul 27 13:27:46 UTC 2010
 anchor_message=Directe link naar dit bericht
 anchor_observation=Directe link naar deze opmerking
 anchor_uri=Directe link naar deze URI
@@ -40,6 +40,7 @@
 message_input_changed_long=Sommige HTTP-headers kunnen zijn verdwenen of veranderd en de Observer is misschien niet in staat de links in uw document te volgen.
 message_invalid_mime_type=Het opgegeven MIME-type (%1) is ongeldig.
 message_invalid_url_syntax=De opgegeven URI is ongeldig\: "%1"
+message_local_address_provided=Lokale IP-adressen zijn verboden in Unicorns configuratie. Gebruik een publiek adres.
 message_mail=Dit rapport wordt opgestuurd naar\: %1
 message_mail_date=Observatie uitgevoerd op %1.
 message_missing_email=Geen e-mailadres opgegeven.
@@ -51,7 +52,7 @@
 message_not_found_mime_type=Het MIME-type van uw document kon niet worden bepaald.
 message_nothing_to_validate=Er is geen document opgegeven.
 message_observer_connect_exception=De Observer "%1" is onbereikbaar.
-message_observer_internal_error=De Observer "%1" rapporteerde een interne fout. <a href="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_internal_error=De Observer "%1" rapporteerde een interne fout. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
 message_observer_not_found=Het verzoek aan de Observer "%1" resulteerde in een <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">HTTP-foutmelding 404 (“niet gevonden”)</a>.
 message_observer_read_timeout="%1" gaf niet op tijd antwoord.
 message_response_invalid_schema="%1" gebruikt een niet-ondersteund antwoordformaat.
@@ -64,6 +65,7 @@
 message_unknown_host=Onbekende host\: %1.
 message_unknown_task=Onbekende taak "%1". Unicorn heeft de standaardtaak gebruikt\: "%2"
 message_unsupported_mime_type=Het MIME-type van uw document (%1) wordt niet ondersteund door deze taak.
+message_unsupported_protocol=De online dienst ondersteunt alleen URIs met "http\:" en "https\:". URIs met "%1" worden niet ondersteund.
 result_for=Resultaat voor %1
 result_for_upload=Resultaat voor het document dat u heeft opgegeven
 select-a-task=Kies een taak
@@ -78,6 +80,7 @@
 test_undef=Resultaten voor test\: %1
 translations=Vertalingen
 translations_title=Help ons Unicorn te vertalen
+unicorn_subtitle=Verbeter de kwaliteit van het Web
 uri_label=Adres\:
 uri_title=Adres van de te testen pagina
 uri_token=URI\:
Received on Tuesday, 27 July 2010 13:50:24 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:02:45 UTC