W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > October 2009

2002/css-validator DOWNLOAD.html.uk,NONE,1.1 about.html.uk,NONE,1.1 documentation.html.uk,NONE,1.1 manual.html.uk,NONE,1.1

From: Yves Lafon via cvs-syncmail <cvsmail@w3.org>
Date: Thu, 22 Oct 2009 22:22:11 +0000
To: www-validator-cvs@w3.org
Message-Id: <E1N162t-0000kA-L3@lionel-hutz.w3.org>
Update of /sources/public/2002/css-validator
In directory hutz:/tmp/cvs-serv2834

Added Files:
	DOWNLOAD.html.uk about.html.uk documentation.html.uk 
	manual.html.uk 
Log Message:
ua->uk (proper language tag for Ukrainian)

--- NEW FILE: manual.html.uk ---
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ru" lang="ru">
<head>
 <title>Посібник користувача сервісу перевірки CSS</title>
 <link rev="made" href="mailto:www-validator-css@w3.org" />
 <link rev="start" href="./" title="Home Page" />
 <style type="text/css" media="all">
  @import "style/base.css";  
  @import "style/docs.css";
 </style>
 <meta name="revision"
 content="$Id: manual.html.uk,v 1.1 2009/10/22 22:22:09 ylafon Exp $" />
 <!-- SSI Template Version: $Id: manual.html.uk,v 1.1 2009/10/22 22:22:09 ylafon Exp $ -->
</head>

<body>
  <div id="banner">
   <h1 id="title"><a href="http://www.w3.org/"><img alt="W3C" width="110" height="61" id="logo" src="./images/w3c.png" /></a>
   <a href="./"><span>Сервіс перевірки CSS</span></a></h1>
   <p id="tagline">
    Перевірка таблиць каскадних стилів (CSS) та документів (X)HTML з таблицями стилів
   </p>
  </div>

<div id="main">
<!-- This DIV encapsulates everything in this page - necessary for the positioning -->

<div class="doc">
<h2>Посібник користувача сервісу перевірки CSS</h2>

<h3 id="TableOfContents">Зміст</h3>

<div id="toc">
<ul>
 <li><a href="#use">Як використовувати сервіс перевірки CSS</a>
  <ul>
   <li><a href="#url">Перевірка по URL</a></li>
   <li><a href="#fileupload">Перевірка завантаженого файлу</a></li>
   <li><a href="#directinput">Перевірка безпосередньо уведеного коду</a></li>
   <li><a href="#basicvalidation">Що робить основна перевірка?</a></li>
  </ul>
 </li>
 <li><a href="#advanced">Розширена перевірка</a>
  <ul>
	<li><a href="#paramwarnings">Попередження</a></li>
	<li><a href="#paramprofile">Настройка профіля</a></li>
	<li><a href="#parammedium">Настройка носія інформації</a></li>
  </ul>
 </li>
 <li><a href="#expert">Для спеціалістів</a>
  <ul>
	<li><a href="#requestformat">Формат запиту на перевірку</a></li>
	<li><a href="#api">API веб-сервіса перевірки CSS</a></li>
  </ul>
  </li>
</ul>
</div>

<p id="skip"></p>

<h3 id="use">Як використовувати сервіс перевірки CSS</h3>

<p>Найпростіший способ перевірки дає основний інтерфейс. На його сторінці ви знайдете опис трьох форм, що відповідають трьом способам перевірки:</p>

<h4 id="url">Перевірка по URL</h4>
<p>Просто введіть URL документа, що бажаєте перевірити. Документ може бути у форматі HTML або CSS.</p>
<img style="display: block; margin-left:auto; margin-right: auto;" src="./images/uri_basic.png" alt="Перевірка по URL" />

<h4 id="fileupload">Перевірка завантаженого файла</h4>
<p>Цей спосіб дозволяє вам завантажити файл до серверу й перевірити його. Натисніть кнопку «Перегляд...» та оберіть файл, що хочете перевірити.</p>
<img style="display: block; margin-left:auto; margin-right: auto;" 
  src="./images/file_upload_basic.png" 
  alt="Перевірка завантаженого файлу" />

<p>В цьому випадку допускаються лише документи CSS. Тобто ви не можете завантажити документи (X)HTML. Також потрібно врахувати наявність директив @import, тому що їх буде оброблено лише якщо вони явно посилаються на загальнодоступний ресурс (то не використовуйте в цьому варіанті перевірки відносні путі).</p>

<h4 id="directinput">Перевірка безпосередньо введенного кода</h4>

<p>Цей способ є ідеальним для перевірки частини CSS-файлу. Вам лише необхідно ввести код до текстового поля.</p>
<img style="display: block; margin-left:auto; margin-right: auto;" src="./images/direct_input_basic.png" alt="Перевірка безпосередньо уведеного коду" />

<p>Справедливі приведені раніш зауваження. Замітьте, що цей способ є дуже зручним, якщо потрібна певна допомога інших людей. Також це зручно для відправлення повідомлень про помилку, оскільки ви можете створювати посилання на результати перевірки у якості тестового прикладу.</p>

<h4 id="basicvalidation">Що робить основна перевірка?</h4>

<p>При використанні спрощеного інтерфейсу, сервіс перевірить документи на відповідність <a href="http://www.w3.org/TR/CSS2">CSS&#x00a0;2</a>&#x00a0;— поточній технічній рекомендації для CSS.<br />
Він видасть звіт до XHTML без абияких попереджень (буде лише інформація про помилки).<br />
Опцію «середовище» буде встановлено у значення «all», що позначає відповідність усім пристроям (дивіться <a href="http://www.w3.org/TR/CSS2/media.html">http://www.w3.org/TR/CSS2/media.html</a> для повного опису середовищ).</p>

<h3 id="advanced">Розширена перевірка</h3>

<p>Якщо потрібна більш конкретна перевірка, можна використовувати розширений інтерфейс, що дозволяє вказати три параметра. Далі наводиться стисла довідка по кожному з них.</p>

<h4 id="paramwarnings">Попередження</h4>

<p>Цей параметр є корисним для налашування докладності звітів сервісу перевірки CSS. Дійсно, сервіс може видавати два типа повідомлень: помилки й попередження. Помилки видаються, коли CSS, що перевіряється, не відповідає рекомендації. Попередження відрізняються від помилок тим, що не відносяться до проблем виконання специфікації. Вони використовуються, щоб попередити (!) розробника CSS, що деякі аспекти можуть бути небезпечні та дивно оброблябитися користувацькими застосунками.</p>

<p>Типове попередження стосується font-family: якщо ви не вкажете базовий тип шрифту, ви отримаєте попередження, що каже про те, що ви повинні додати такий до кінця відповідного правила CSS, або користувацьки застосунки, що не мають списків перерахованих у правилі шрифтів, перемикнуться до шрифту за замовчуванням, що може перекрутити відображення інформації.</p>

<h4 id="paramprofile">Профіль</h4>

<p>Сервіс перевірки може функціонувати з різними профілями CSS. Профіль перераховує усі особливості й можливости реалізації на конкретній платформі. Це визначення взято з <a href="http://www.w3.org/Style/2004/css-charter-long.html#modules-and-profiles0">сайта CSS</a>. Выбор за замовчуванням соответствует наиболее часто используемому, <a href="http://www.w3.org/TR/CSS2">CSS&#x00a0;2</a>.</p>

<h4 id="parammedium">Носій</h4>

<p>Завдання носія відповідає правилу @media, що застосовується до всього документу. Ви можете знайти більше інформації про носії за адресою <a href="http://www.w3.org/TR/CSS2/media.html">http://www.w3.org/TR/CSS2/media.html</a>.</p>

<h3 id="expert">Лише для спеціалістів</h3>

<h4 id="requestformat">Формат запиту на перевірку</h4>
<p>Нижче приведено таблицю з параметрами, які ви можете використовувати в запитах до сервісу перевірки CSS від W3C.</p>

<p>Якщо ви бажаєте використовувати спільний сервер перевірки W3C, то використовуйте приведені нижче параметри з основним URI<br />
<kbd>http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator</kbd><br />
замініть його адресою свого сервера, якщо ви бажаєте звернутися до власного встановлення сервісу перевірки.</p>

<p><strong>Примітка</strong>: якщо потрібно програмно викликати сервіс для великої кількості документів, то переконайтесь у тому, що ваші програми використовують затримку <strong>мінімум у 1 секунду</strong> між зверненнями.
Сервіс перевірки надається безплатно усім, тому будемо вдячні за поважливе ставлення. Дякуємо за розуміння.</p>

<table class="refdoc">
 <tbody>
  <tr>
   <th>Параметр</th>
   <th>Опис</th>
   <th>Значення за замовчуванням</th>
  </tr>
  <tr>
   <th>uri</th>
   <td><acronym title="Universal Resource Locator">URL</acronym> документу для перевірки. Документ може бути у форматі HTML або CSS.</td>
   <td>За замовчуванням не встановлено, однак для перевірки документу повинно бути вказано або цей параметр, або <code>text</code>.</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>text</th>
   <td>Документ для перевірки; приймається лише формат CSS.</td>
   <td>За замовчуванням не встановлено, однак для перевірки документу повинно бути вказано або цей параметр, або <code>uri</code>.</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>usermedium</th>
   <td><a href="http://www.w3.org/TR/CSS2/media.html">Середовище</a>, що використовується для перевірки; наприклад. <code>screen</code>, <code>print</code>, <code>braille</code>...</td>
   <td><code>all</code></td>
  </tr>
  <tr>
   <th>output</th>
   <td>Перемикає різноманітні формати видачи результату перевірки. Можливі значення: <code>text/html</code> та <code>html</code> (документ XHTML, Content-Type: text/html), <code>application/xhtml+xml</code> та <code>xhtml</code> (документ XHTML, Content-Type: application/xhtml+xml), <code>application/soap+xml</code> та <code>soap12</code> (документ SOAP 1.2, Content-Type: application/soap+xml), <code>text/plain</code> та <code>text</code> (текстовий документ, Content-Type: text/plain), інші значення (документ XHTML document, Content-Type: text/html)</td>
   <td>html</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>profile</th>
   <td>Профіль CSS, що використовується для перевірки. Може приймати значення
    <code>css1</code>, <code>css2</code>, <code>css21</code>,
    <code>css3</code>, <code>svg</code>, <code>svgbasic</code>,
    <code>svgtiny</code>, <code>mobile</code>, <code>atsc-tv</code>,
    <code>tv</code> або <code>none</code></td>
   <td>Остання рекомендація W3C: CSS&#x00a0;2</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>lang</th>
   <td>Мова звіту. На даний момент може приймати значення <code>en</code>, <code>fr</code>, <code>ja</code>, <code>es</code>, <code>zh-cn</code>, <code>nl</code>, <code>de</code>, <code>it</code>, <code>pl</code>.</td>
   <td>Англійська (<code>en</code>).</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>warning</th>
   <td>Рівень повідомлень про попередження: <code>no</code>&#x00a0;— для відключення попереджень, <code>0</code>&#x00a0;— для мінімальної кількості попереджень, <code>1</code> або <code>2</code>&#x00a0;— для подальших рівней.</td>
   <td>2</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<h4 id="api">API веб-сервісу перевірки CSS: документація для інтерфейсу SOAP&#x00a0;1.2 сервіса перевірки</h4>

<p>Більш докладна технічна довідка, зокрема, по вивіду даних у SOAP&#x00a0;1.2, а також про усі можливі засоби виклику сервіса перевірки, дивіться <a href="./api.html">API веб-сервісу перевірки CSS</a>.</p>

</div>
</div>
<!-- End of "main" DIV. -->  <ul class="navbar" id="menu">
  	<li><strong><a href="./" title="Головна сторінка сервісу W3C по перевірці CSS">Головна сторінка</a></strong> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="documentation.html" title="Документація по сервісу W3C для перевірки CSS">Документація</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="DOWNLOAD.html" title="Завантаження застосунку перевірки CSS">Завантаження</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="Email.html" title="Як залишити відклик">Відклики</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="thanks.html" title="Створювачи та учасники">Створювачи</a><span class="hideme">|</span></li>

   </ul>

   <ul id="lang_choice">
      <li><a href="manual.html.de"
        lang="de"
        xml:lang="de"
        hreflang="de"
        rel="alternate">Deutsch</a></li>
      <li><a href="manual.html.en"
        lang="en"
        xml:lang="en"
      hreflang="en"
      rel="alternate">English</a> </li>
      <li><a href="manual.html.es"
      lang="es" xml:lang="es" hreflang="es"
      rel="alternate">Español</a></li>
      <li><a href="manual.html.fr"
      lang="fr"
      xml:lang="fr"
      hreflang="fr"
      rel="alternate">Français</a> </li>
      <li><a href="manual.html.it"
        lang="it"
        xml:lang="it"
        hreflang="it"
        rel="alternate">Italiano</a> </li>
      <li><a href="manual.html.nl"
        lang="nl"
        xml:lang="nl"
        hreflang="nl"
        rel="alternate">Nederlands</a> </li>
      <li><a href="manual.html.ja"
        lang="ja"
        xml:lang="ja"
        hreflang="ja"
        rel="alternate">日本語</a> </li>
      <li><a href="manual.html.pl-PL"
        lang="pl"
        xml:lang="pl"
        hreflang="pl"
        rel="alternate">Polski</a> </li>
      <li><a href="manual.html.zh-cn"
        lang="zh-hans"
        xml:lang="zh-hans"
        hreflang="zh-hans"
        rel="alternate">中文</a></li>
   </ul>


  <div id="footer">
  <p id="activity_logos">

   <a href="http://www.w3.org/QA/" title="Спільнота контролю якості W3C, що розпоширює безплатні утилітаи><img src="http://www.w3.org/QA/2002/12/qa-small.png" alt="Спільнота контролю якості" /></a><a href="http://www.w3.org/Style/CSS/learning" title="Дізнайтеся більше про CSS"><img src="images/woolly-icon" alt="CSS" /></a>
  </p>

  <p id="support_logo">Підтримайте проект&#x00a0;— внесіть пожертву.<br />
<a href="http://www.w3.org/Consortium/supporters"><img src="http://www.w3.org/Consortium/supporter-logos/csupporter.png" alt="Люди, що підтримали W3C" /></a>
  </p>
  
  <p class="copyright">
   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Copyright">Copyright</a> &copy; 1994-2007
   <a href="http://www.w3.org/"><acronym title="World Wide Web Consortium">W3C</acronym></a>&reg;

   (<a href="http://www.csail.mit.edu/"><acronym title="Massachusetts Institute of Technology">MIT</acronym></a>,
   <a href="http://www.ercim.org/"><acronym title="European Research Consortium for Informatics and Mathematics">ERCIM</acronym></a>,
   <a href="http://www.keio.ac.jp/">Keio</a>),
   All Rights Reserved.
   W3C <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Legal_Disclaimer">liability</a>,
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#W3C_Trademarks">trademark</a>,
   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-documents">document use</a>
   and <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software">software licensing</a>

   rules apply. Your interactions with this site are in accordance
   with our <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Public">public</a> and
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Members">Member</a> privacy
   statements.
  </p>

</div>
 </body>
</html>
--- NEW FILE: DOWNLOAD.html.uk ---
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ru" lang="ru">
<head>
 <title>Завантаження й встановлення сервісу перевірки CSS</title>
 <link rev="made" href="mailto:www-validator-css@w3.org" />
 <link rev="start" href="./" title="Home Page" />
 <style type="text/css" media="all">
  @import "style/base.css"; 
  @import "style/docs.css";
 </style>
 <meta name="revision"
 content="$Id: DOWNLOAD.html.uk,v 1.1 2009/10/22 22:22:09 ylafon Exp $" />
 <!-- SSI Template Version: $Id: DOWNLOAD.html.uk,v 1.1 2009/10/22 22:22:09 ylafon Exp $ -->

</head>

<body>
  <div id="banner">
   <h1 id="title"><a href="http://www.w3.org/"><img alt="W3C" width="110" height="61" id="logo" src="./images/w3c.png" /></a>
   <a href="./"><span>Сервіс перевірки CSS</span></a></h1>
   <p id="tagline">
    Перевірка таблиць каскадних стилів (CSS) і документів (X)HTML з таблицями стилів
   </p>
  </div>

<div class="doc">
<h2>Завантаження й встановлення сервісу перевірки CSS</h2>
<h3 id="download">Завантаження</h3>	

	<h4 id="source">Завантаження початкових файлів</h4>
  <p><a href="http://dev.w3.org/cvsweb/2002/css-validator">Сервіс перевірки CSS</a> є доступним для завантаження через CVS. Дотримуйтесь <a href="http://dev.w3.org/cvsweb/">інструкцій для доступу до загальнодоступного серверу CVS</a> й завантажте 2002/css-validator. Зверніть увагу: на jigsaw.w3.org/css-validator встановлено більш ранню версію, ніж ту, що зберігається у репозиторії CVS, через що результати виводу і зовнішній вигляд можуть незначно розрізнятись</p>

	<h4>Завантаження пакета Java (jar або war)</h4>
<!--	<p>TBD... we just need a stable location to put jar/war archives on a regular basis</p>-->
	<p><a href="http://www.w3.org/QA/Tools/css-validator/css-validator.jar">css-validator.jar</a></p>


<h3>Посібник по встановленню</h3>
<p>Сервіс є сервлетом Java, його може бути встановлено до будь-якого сервлет-контейнеру, а також викликано з командного рядку. Офіційний сервіс від W3C працює під керуванням сервера Jigsaw, що рекомендовано для встановлення локального сервісу. Однак, для спрощення, у цьому документі ми, головним чином, будемо розповідати, як встановити сервіс перевірки на Tomcat&#x00a0;— контейнері сервлетів від Apache.</p>

<p>Нижче наведено низку інструкцій по встановленню сервлету на Jigsaw та запуску сервісу з командного рядку.</p>

<h4 id="prereq">Вимоги для встановлення</h4>

<p>Мається на увазі, що ви завантажили, встановили й перевірили:</p>

<ul class="instructions">
	<li>робоче середовище Java;</li>
	<li>засіб розробки <a href="http://ant.apache.org/">Ant</a>;</li>
	<li>контейнер сервлетів&#x00a0;— наприклад, <a href="http://www.w3.org/Jigsaw/">Jigsaw</a>, <a href="http://tomcat.apache.org/">Tomcat</a> або <a href="http://www.mortbay.org/">Jetty</a>&#x00a0;— якщо плануєте створити сітьовий сервіс; в цій інструкції докладно розповідається лише про Jigsaw та Tomcat.</li>
</ul>

<p id="prereq-libs">Для встановлення сервісу у власній системі необхідно завантажити або знайти на своєму комп'ютері низку бібліотек Java:</p>

<ul class="instructions">
	<li>servlet.jar (якщо Tomcat встановлено до [<span class="const">TOMCAT_DIR</span>], то можна знайти цей файл у [<span class="const">TOMCAT_DIR</span>]/common/lib/); можливо, він буде зватися «servlet-api.jar»; якщо його немає, завантажте з <a href="http://java.sun.com/products/servlet/download.html">java.sun.com</a>;</li>
	<li><a href="http://jigsaw.w3.org/Devel/classes-2.2/20060329/">jigsaw.jar</a>;</li>
	<li>xercesImpl.jar і xml-apis.jar (можуть бути завантажені з <a href="http://www.apache.org/dist/xml/xerces-j/">xerces-j-bin</a>);</li>
	<li><a href="http://ccil.org/~cowan/XML/tagsoup/">tagsoup.jar</a>.</li>
</ul>

<h4>Встановлення сервісу перевірки CSS на сервері Tomcat</h4>

<ol class="instructions">
	<li>Завантажте установлювальні файли, як написано <a href="#source">вище</a>.</li>
	<li>Скопіюйте усю директорію <span class="dir">.../css-validator/</span> до директорії <span class="dir">webapps</span> серверу Tomcat; звичайно це <span class="dir">[<span class="const">TOMCAT_DIR</span>]/webapps/</span>. Програмний код сервісу перевірки тепер знаходиться у <span class="dir">[<span class="const">TOMCAT_DIR</span>]/webapps/css-validator</span>, яку ми позначимо як <span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]</span>.</li>
	<li>У директорії <span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]</span> створіть піддиректорію <span class="dir">WEB-INF</span>, а у <span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]/WEB-INF</span>&#x00a0;— піддиректорію <span class="dir">lib</span>:<br /><kbd>mkdir -p WEB-INF/lib</kbd></li>
	<li>Скопіюйте усі файли з розширенням jar, перераховані у <a href="#prereq-libs">вимогах для встановлення</a>, до директорії <span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]/WEB-INF/lib</span></li>
	<li>Скомпілюйте програмний код: у <span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]</span> запустіть <kbd>ant</kbd> та переконайтеся, що завантажені jar-файли коректно прописані у змінній оточення CLASSPATH. У загальному випадку працює наступна конструкція:<br /><kbd>CLASSPATH=.:./WEB-INF/lib:$CLASSPATH ant</kbd></li>
	<li>Скопіюйте або перемістіть <span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]/</span><span class="file">css-validator.jar</span> до <span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]/WEB-INF/lib/</span>.</li>
	<li>Скопіюйте або перемістіть файл <span class="file">web.xml</span> з <span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]/</span> до <span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]/WEB-INF/</span>.
	</li>
  <li>Останній крок: перезапустіть Tomcat:<br /><kbd>cd <span class="dir">[<span class="const">TOMCAT_DIR</span>]</span>; <span class="dir">./bin/</span><span class="file">shutdown.sh</span>; <span class="dir">./bin/</span><span class="file">startup.sh</span>;</kbd></li>
</ol>

<h4>Встановлення на сервері Jigsaw</h4>
<ol class="instructions">
<li>Як написано вище, завантажте програмний код і необхідні jar-файли; скомпілюйте вихідні файли за допомогою <kbd>ant</kbd>.</li>
<li>Настройте корньову директорію сервісу (звичайно «css-validator») для того, щоб він міг функціонувати як сервлет. Для цього встановіть Jigsaw (стислі інструкції дивиться на сторінках пілтримки Jigsaw&#x00a0;— вони насправді не складні) та запустіть адміністрування серверу Jigsaw. Змініть HTTPFrame на ServletDirectoryFrame.</li>
<li>Створіть ресурс validator у якості класу ServletWrapper і фрейму ServletWrapperFrame; усе інше буде зроблено автоматично. Клас сервлету&#x00a0;— org.w3c.css.servlet.CssValidator. Якщо вже існує файл validator, то перейменуйте його. Важливо, щоб цей alias завжди звався «validator».</li>
<li>Останній крок: запустіть Jigsaw та відкрийте у браузері сервіс перевірки. Звичайно URL виглядає як<br />http://localhost:8001/css-validator/validator.html</li>
</ol>

<h3>Використовування з командного рядку</h3>

<p>Якщо на комп'ютері встановлено віртуальну машину Java, то сервіс перевірки CSS може також викликатися з командного рядку. Скомпілюйте css-validator.jar, як вказано вище, та запустіть наступним чином:<br />
<kbd>java -jar css-validator.jar http://www.w3.org/</kbd></p>
</div>
  <ul class="navbar" id="menu">
	<li><strong><a href="./" title="Головна сторінка сервісу W3C по перевірці CSS">Головна сторінка</a></strong> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="documentation.html" title="Документація по сервісу W3C для перевірки CSS">Документація</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="DOWNLOAD.html" title="Завантаження застосунку перевірки CSS">Завантаження</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="Email.html" title="Як залишити відклик">Відклики</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="thanks.html" title="Створювачи та учасники">Створювачи</a><span class="hideme">|</span></li>

   </ul>
 
   <ul id="lang_choice">
      <li><a href="DOWNLOAD.html.de"
        lang="de"
        xml:lang="de"
        hreflang="de"
        rel="alternate">Deutsch</a></li>
      <li><a href="DOWNLOAD.html.en"
        lang="en"
        xml:lang="en"
      hreflang="en"
      rel="alternate">English</a> </li>
      <li><a href="DOWNLOAD.html.es"
      lang="es" xml:lang="es" hreflang="es"
      rel="alternate">Español</a></li>
      <li><a href="DOWNLOAD.html.fr"
      lang="fr"
      xml:lang="fr"
      hreflang="fr"
      rel="alternate">Français</a> </li>
      <li><a href="DOWNLOAD.html.it"
        lang="it"
        xml:lang="it"
        hreflang="it"
        rel="alternate">Italiano</a> </li>
      <li><a href="DOWNLOAD.html.nl"
        lang="nl"
        xml:lang="nl"
        hreflang="nl"
        rel="alternate">Nederlands</a> </li>
      <li><a href="DOWNLOAD.html.ja"
        lang="ja"
        xml:lang="ja"
        hreflang="ja"
        rel="alternate">日本語</a> </li>
      <li><a href="DOWNLOAD.html.pl-PL"
        lang="pl"
        xml:lang="pl"
        hreflang="pl"
        rel="alternate">Polski</a> </li>
      <li><a href="DOWNLOAD.html.zh-cn"
        lang="zh-hans"
        xml:lang="zh-hans"
        hreflang="zh-hans"
        rel="alternate">中文</a></li>
   </ul>


  <div id="footer">
  <p id="activity_logos">

   <a href="http://www.w3.org/QA/" title="Спільнота контролю якості W3C, що розпоширює безплатні утилітаи><img src="http://www.w3.org/QA/2002/12/qa-small.png" alt="Спільнота контролю якості" /></a><a href="http://www.w3.org/Style/CSS/learning" title="Дізнайтеся більше про CSS"><img src="images/woolly-icon" alt="CSS" /></a>
  </p>

  <p id="support_logo">Підтримайте проект&#x00a0;— внесіть пожертву.<br />
<a href="http://www.w3.org/Consortium/supporters"><img src="http://www.w3.org/Consortium/supporter-logos/csupporter.png" alt="Люди, що підтримали W3C" /></a>
  </p>

  <p class="copyright">
   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Copyright">Copyright</a> &copy; 1994-2007
   <a href="http://www.w3.org/"><acronym title="World Wide Web Consortium">W3C</acronym></a>&reg;

   (<a href="http://www.csail.mit.edu/"><acronym title="Massachusetts Institute of Technology">MIT</acronym></a>,
   <a href="http://www.ercim.org/"><acronym title="European Research Consortium for Informatics and Mathematics">ERCIM</acronym></a>,
   <a href="http://www.keio.ac.jp/">Keio</a>),
   All Rights Reserved.
   W3C <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Legal_Disclaimer">liability</a>,
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#W3C_Trademarks">trademark</a>,
   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-documents">document use</a>
   and <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software">software licensing</a>

   rules apply. Your interactions with this site are in accordance
   with our <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Public">public</a> and
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Members">Member</a> privacy
   statements.
  </p>

  </div>

 </body>

</html>
--- NEW FILE: documentation.html.uk ---
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ru" lang="ru">
<head>
 <title>Документація для сервісу W3C перевірки CSS</title>
 <link rev="made" href="mailto:www-validator-css@w3.org" />
 <link rev="start" href="./" title="Home Page" />
 <style type="text/css" media="all">
  @import "style/base.css";  
  @import "style/docs.css";  
 </style>
 <meta name="revision" content="$Id: documentation.html.uk,v 1.1 2009/10/22 22:22:09 ylafon Exp $" />
 <!-- SSI Template Version: $Id: documentation.html.uk,v 1.1 2009/10/22 22:22:09 ylafon Exp $ -->
</head>

<body>
  <div id="banner">
   <h1 id="title"><a href="http://www.w3.org/"><img alt="W3C" width="110" height="61" id="logo" src="./images/w3c.png" /></a>
   <a href="./"><span>Сервіс перевірки CSS</span></a></h1>
   <p id="tagline">
    Перевірка таблиць каскадних стилів (CSS) та документів (X)HTML з таблицями стилів
   </p>
  </div>


<div id="main">
<!-- This DIV encapsulates everything in this page - necessary for the positioning -->

<div class="doc">
<h2>Документація для сервісу перевірки CSS</h2>

<p id="skip"></p>

<h3 id="use">Для користувача</h3>

<dl>
  <dt><a href="./manual.html">Посібник користувача</a></dt>
  <dd>— документація по використанню сервісу перевірки CSS.</dd>

  <dt><a href="about.html">Про сервіс</a></dt>
  <dd>— інформація про сервіс перевірки CSS та відповіді на загальні питання.</dd>

  <dt><a href="http://www.websitedev.de/css/validator-faq">FAQ</a></dt>
  <dd>— відповіді на часто задавані технічні питання.</dd>
</dl>

<h3 id="devel">Для розробника</h3>


<dl>
  <dt><a href="DOWNLOAD.html">Завантаження й встановлення</a></dt>
  <dd>— інформація про завантаження програмного коду й запуск сервісу перевірки з командного рядку або у якості сервлету.</dd>

  <dt><a href="README">Вступ для розробників</a></dt>
  <dd>— огляд коду сервіса перевірки CSS.</dd>

  <dt><a href="./api.html">API веб-сервіса</a></dt>
  <dd>— документація по інтерфейсу взаємодії через SOAP 1.2.</dd>

  <dt><a href="http://www.w3.org/Bugs/Public/buglist.cgi?bug_status=__open__;product=CSSValidator">Помилки</a></dt>
  <dd>— відомі помилки та проблеми роботы поточної версії сервісу, форма для повідомлення про нові помилки й проблеми. Також дивіться <a href="Email.html">інструкції по складанню видгуків</a>.</dd>

</dl></div>
</div>
<!-- End of "main" DIV. -->

  <ul class="navbar" id="menu">
	<li><strong><a href="./" title="Головна сторінка сервісу W3C по перевірці CSS">Головна сторінка</a></strong> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="documentation.html" title="Документація по сервісу W3C для перевірки CSS">Документація</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="DOWNLOAD.html" title="Завантаження застосунку перевірки CSS">Завантаження</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="Email.html" title="Як залишити відгук">Відгуки</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="thanks.html" title="Створювачи та учасники">Створювачи</a><span class="hideme">|</span></li>

   </ul>

    <ul id="lang_choice">
      <li><a href="documentation.html.de"
        lang="de"
        xml:lang="de"
        hreflang="de"
        rel="alternate">Deutsch</a></li>
      <li><a href="documentation.html.en"
        lang="en"
        xml:lang="en"
      hreflang="en"
      rel="alternate">English</a> </li>
      <li><a href="documentation.html.es"
      lang="es" xml:lang="es" hreflang="es"
      rel="alternate">Español</a></li>
      <li><a href="documentation.html.fr"
      lang="fr"
      xml:lang="fr"
      hreflang="fr"
      rel="alternate">Français</a> </li>
      <li><a href="documentation.html.it"
        lang="it"
        xml:lang="it"
        hreflang="it"
        rel="alternate">Italiano</a> </li>
      <li><a href="documentation.html.nl"
        lang="nl"
        xml:lang="nl"
        hreflang="nl"
        rel="alternate">Nederlands</a> </li>
      <li><a href="documentation.html.ja"
        lang="ja"
        xml:lang="ja"
        hreflang="ja"
        rel="alternate">日本語</a> </li>
      <li><a href="documentation.html.pl-PL"
        lang="pl"
        xml:lang="pl"
        hreflang="pl"
        rel="alternate">Polski</a> </li>
      <li><a href="documentation.html.zh-cn"
        lang="zh-hans"
        xml:lang="zh-hans"
        hreflang="zh-hans"
        rel="alternate">中文</a></li>
   </ul>

   
  <div id="footer">
  <p id="activity_logos">

   <a href="http://www.w3.org/QA/" title="Спільнота контролю якості W3C, що розпоширює безплатні утилітаи><img src="http://www.w3.org/QA/2002/12/qa-small.png" alt="Спільнота контролю якості" /></a><a href="http://www.w3.org/Style/CSS/learning" title="Дізнайтеся більше про Cascading Style Sheets"><img src="images/woolly-icon" alt="CSS" /></a>
  </p>

  <p id="support_logo">Підтримайте проект&#x00a0;— внесіть пожертву.<br />
<a href="http://www.w3.org/Consortium/supporters"><img src="http://www.w3.org/Consortium/supporter-logos/csupporter.png" alt="Люди, поддерживающие W3C" /></a>
  </p>

  <p class="copyright">
   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Copyright">Copyright</a> &copy; 1994-2007
   <a href="http://www.w3.org/"><acronym title="World Wide Web Consortium">W3C</acronym></a>&reg;

   (<a href="http://www.csail.mit.edu/"><acronym title="Massachusetts Institute of Technology">MIT</acronym></a>,
   <a href="http://www.ercim.org/"><acronym title="European Research Consortium for Informatics and Mathematics">ERCIM</acronym></a>,
   <a href="http://www.keio.ac.jp/">Keio</a>),
   All Rights Reserved.
   W3C <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Legal_Disclaimer">liability</a>,
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#W3C_Trademarks">trademark</a>,
   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-documents">document use</a>
   and <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software">software licensing</a>

   rules apply. Your interactions with this site are in accordance
   with our <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Public">public</a> and
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Members">Member</a> privacy
   statements.
  </p>


</div>
 </body>
</html>
--- NEW FILE: about.html.uk ---
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ru" lang="ru">
 <head>
  <title>Про сервіс W3C для перевірки CSS</title>
  <link rev="made" href="mailto:www-validator-css@w3.org" />
  <link rev="start" href="./" title="Home Page" />
  <style type="text/css" media="all">
	@import "style/base.css";
	@import "style/docs.css";
  </style>
  <meta name="revision" content="$Id: about.html.uk,v 1.1 2009/10/22 22:22:09 ylafon Exp $" />
 </head>

 <body>
  <div id="banner">
   <h1 id="title"><a href="http://www.w3.org/"><img alt="W3C" width="110" height="61" id="logo" src="./images/w3c.png" /></a>
   <a href="./"><span>Сервіс перевірки CSS</span></a></h1>
   <p id="tagline">
    Перевірка таблиц каскадних стилів (CSS) і документів (X)HTML з таблицями стилів
   </p>
  </div>
  <div class="doc">

   <h2>Про сервіс перевірки CSS</h2>

<h3 id="TableOfContents">Зміст</h3>
<div id="toc">
<ol>
 <li>Про сервіс
 <ol>
<li><a href="#what">Що це? Навіщо це мені?</a></li>
<li><a href="#help">Опис вище є надто заплутаним! Розтлумачте!</a></li>
<li><a href="#reference">Чи це офіційна перевірка на коректність CSS?</a></li>
<li><a href="#free">Скільки це коштує?</a></li>
<li><a href="#who">Хто написав цей застосунок? Хто його підтримує?</a></li>
<li><a href="#contact">Як мені св'язатися з авторами? Повідомити про помилку?</a></li>
<li><a href="#participate">Чи можу я допомогти?</a></li>
 </ol>
 </li>
 <li>Куток розробника
 <ol>
  <li><a href="#code">На чому написано сервіс перевірки CSS? Чи доступний програмний код?</a></li>
  <li><a href="#install">Чи можу я встановити й запустити сервіс перевірки самостійно?</a></li>
  <li><a href="#api">Чи можу я побудувати застосунок використовуючи даний сервіс? Чи є тут API?</a></li>
 </ol>
 </li>
</ol>
</div><!-- toc -->
<h3 id="about">Про сервіс</h3>

<h4 id="what">Що це? Навіщо це мені?</h4>

<p>Сервіс перевірки CSS&#x00a0;— безплатний застосунок, створений організацією W3C для допомоги веб-дизайнерам і веб-розробникам у перевірці каскадних таблиць стилів (CSS). Він може бути використовуваний як <a href="./">безплатний сервіс</a> у Сіті або завантажений для запуску на веб-сервері у якості Java-застосунка або сервлета.</p>

<p>Навіщо це <em>вам</em>? Якщо ви є веб-розробником або веб-дизайнером, то цей сервіс може стати неоціненним помічником: він не лише порівнює таблиці стилів зі специфікаціями та допомагає виявити помилки, друкарські помилки, неправильне використовування CSS, але й повідомляє про ризик виникнення проблем з доступністю контента.</p>

<h4 id="help">Опис вище є надто заплутаним! Розтлумачте!</h4>
<p>Більшість документів у Сіті написано комп'ютерною мовою HTML. Її може бути використано для створення сторінок зі структурованою інформаціею, посиланнями, мультимедійними об'єктами. Для кольорів, шрифтів та верстки HTML використовує мову описання стилів CSS («Cascade Style Sheets», «каскадні таблиці стилів»). Цей сервіс дозволяє людям перевіряти написані ними таблиці стилів і, якщо знадобиться, вводити до них змінення.</p>

<h4 id="reference">Чи це офіційна перевірка на коректність CSS?</h4>
<p>Ні. Це надійна й корисна утиліта, але це лише програма, та, як і будь-яке програмне забезпечення, вона має <a href="http://www.w3.org/Bugs/Public/buglist.cgi?product=CSSValidator">помилки й проблеми</a>. Актуальний довідник по таблицях каскадних стилів є в <a href="http://www.w3.org/Style/CSS/#specs">спеціфікації</a>.</p>

<h4 id="free">Скільки це коштує?</h4>
<p>Аніскільки, це безплатний сервіс. Програмний код <a href="DOWNLOAD.html">є відкритим</a>, і ви можете вільно завантажити його, використати, модіфікувати, поширювати&#x00a0;— <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software">робити з ним що завгодно</a>.
Якщо цей сервіс подобається вам, то ви можете <a href="#participate">долучитися до проекту</a> або добровільно спонсувати W3C через <a href="http://www.w3.org/Consortium/sup">програму підтримки</a>, проте ніхто не примушує вас це робити.</p>

<h4 id="who">Хто написав цей застосунок? Хто його підтримує?</h4>
<p>Даний сервіс розміщується й обслуговується на сервері W3C, завдяки внеску та праці членів W3C, добровільних розробників і перекладачів. Для докладної інформації дивіться сторінку <a href="thanks.html">створювачів і учасників</a>. Ви також можете <a href="#participate">зробити свій внесок</a>.</p>

<h4 id="participate">Чи можу я допомогти?</h4>
<p>Звісно. Якщо ви програмуєте на Java, то можете допомогти проекту, перевірюючи, покращуючи, <a href="http://www.w3.org/Bugs/Public/buglist.cgi?product=CSSValidator">виправляючи</a> початковий <a href="#code">код</a>, або додаючи нові функції.</p>
<p>Для допомоги у розробці й підтримці вам не обов'язково бути програмістом&#x00a0;— ви можете допомогти покращити документацію, перекласти інтерфейс на свою мову або підписатися на <a href="http://lists.w3.org/Archives/Public/www-validator-css/">лист розсилання</a> для обговорення сервісу та допомоги іншим користувачам.</p>

<h4 id="contact">Чи є ще питання?</h4>
<p>Якщо у вас постають питання по CSS або сервісу перевірки CSS, задайте їх у доступних
<a href="Email">розсиланнях і форумах</a>. Але перед цим переконайтеся, що відповіді немає у <a href="http://www.websitedev.de/css/validator-faq">FAQ сервісу перевірки CSS</a>.</p>


<h3 id="dev">Куток розробника</h3>
<h4 id="code">На чому написано сервіс перевірки CSS? Чи доступний програмний код?</h4>
<p>Сервіс W3C для перевірки CSS написано на Java; програмний код є відкритим і досяжним через CVS. Ви можете
<a href="http://dev.w3.org/cvsweb/2002/css-validator/">подивитися код у Сіті</a>, або завантажити його у відповідності з інструкціями. Для швидкого ознайомлення з використовуваними класами, ознайомтесь з файлом <a href="README.html">README</a>.</p>

<h4 id="install">Чи можу я встановити й запустити сервіс перевірки самостійно?</h4>
<p>Так, ви можете завантажити та встановити сервіс перевірки й запустити його, чи то з командного рядку, чи то як сервлет. Ознайомтесь з <a href="RUN.html">інструкціями</a> по встановленню та запуску.</p>

<h4 id="api">Чи можу я побудувати застосунок використовуючи даний сервіс? Чи є тут API?</h4>
<p>Так, і ще раз <a href="api.html">так</a>. Сервіс перевірки має <a href="api.html">інтерфейс SOAP</a> (RESTful), за допомогою якого досить легко використовувати його в застосунках (веб- або будь-яких інших). Якщо ви користуєтесь доступом до спільного ресурсу, то враховуйте правила сітьового етикету: впевнитесь, що застосунок викликає функцію sleep() між викликами сервісу, або встановіть власну копію.</p>
</div>
  <ul class="navbar" id="menu">
	<li><strong><a href="./" title="Головна сторінка сервісу W3C по перевірці CSS">Головна сторінка</a></strong> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="documentation.html" title="Документація по сервісу W3C для перевірки CSS">Документація</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="DOWNLOAD.html" title="Завантаження застосунку перевірки CSS">Завантаження</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="Email.html" title="Як залишити відгук">Відгуки</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="thanks.html" title="Створювачі і учасники">Створювачі</a><span class="hideme">|</span></li>

   </ul>

    <ul id="lang_choice">
      <li><a href="about.html.de"
        lang="de"
        xml:lang="de"
        hreflang="de"
        rel="alternate">Deutsch</a></li>
      <li><a href="about.html.en"
        lang="en"
        xml:lang="en"
      hreflang="en"
      rel="alternate">English</a> </li>
      <li><a href="about.html.es"
      lang="es" xml:lang="es" hreflang="es"
      rel="alternate">Español</a></li>
      <li><a href="about.html.fr"
      lang="fr"
      xml:lang="fr"
      hreflang="fr"
      rel="alternate">Français</a> </li>
      <li><a href="about.html.it"
        lang="it"
        xml:lang="it"
        hreflang="it"
        rel="alternate">Italiano</a> </li>
      <li><a href="about.html.nl"
        lang="nl"
        xml:lang="nl"
        hreflang="nl"
        rel="alternate">Nederlands</a> </li>
      <li><a href="about.html.ja"
        lang="ja"
        xml:lang="ja"
        hreflang="ja"
        rel="alternate">日本語</a> </li>
      <li><a href="about.html.pl-PL"
        lang="pl"
        xml:lang="pl"
        hreflang="pl"
        rel="alternate">Polski</a> </li>
      <li><a href="about.html.zh-cn"
        lang="zh-hans"
        xml:lang="zh-hans"
        hreflang="zh-hans"
        rel="alternate">中文</a></li>
   </ul>  <div id="footer">
  <p id="activity_logos">

   <a href="http://www.w3.org/QA/" title="Спільнота контролю якості в W3C, розповсюджуюча безплатні утиліти"><img src="http://www.w3.org/QA/2002/12/qa-small.png" alt="Спільнота контролю якості" /></a><a href="http://www.w3.org/Style/CSS/learning" title="Вивчіть більше про Cascading Style Sheets"><img src="images/woolly-icon" alt="CSS" /></a>
  </p>

  <p id="support_logo">Підтримайте проект&#x00a0;— внесіть пожертву.<br />
<a href="http://www.w3.org/Consortium/supporters"><img src="http://www.w3.org/Consortium/supporter-logos/csupporter.png" alt="Люди, що підтримують W3C" /></a>
  </p>

  <p class="copyright">
   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Copyright">Copyright</a> &copy; 1994-2007
   <a href="http://www.w3.org/"><acronym title="World Wide Web Consortium">W3C</acronym></a>&reg;

   (<a href="http://www.csail.mit.edu/"><acronym title="Massachusetts Institute of Technology">MIT</acronym></a>,
   <a href="http://www.ercim.org/"><acronym title="European Research Consortium for Informatics and Mathematics">ERCIM</acronym></a>,
   <a href="http://www.keio.ac.jp/">Keio</a>),
   All Rights Reserved.
   W3C <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Legal_Disclaimer">liability</a>,
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#W3C_Trademarks">trademark</a>,
   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-documents">document use</a>
   and <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software">software licensing</a>

   rules apply. Your interactions with this site are in accordance
   with our <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Public">public</a> and
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Members">Member</a> privacy
   statements.
  </p>


</div>
 </body>

</html>
Received on Thursday, 22 October 2009 22:22:14 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:02:40 UTC