W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-css@w3.org > August 2005

Bugreport: Existing CSS is not found.

From: Juhapekka Tolvanen <juhtolv@cc.jyu.fi>
Date: Wed, 17 Aug 2005 21:19:41 +0300
To: www-validator-css@w3.org
Message-ID: <87ll305sua.fsf@heresy.ainola.jyu.fi>Go to this page:

http://iki.fi/juhtolv

Then click any of those links pointing to CSS-validation. All I get is
this kind error:

Target: http://iki.fi/juhtolv/index.css

I/O Error: http://iki.fi/juhtolv/index.css: Not Found 


But I am convinced that file exist and it is readable.

P.S: I do not subscribe to this list, so please Cc: to me.


-- 
Juhapekka "naula" Tolvanen * * * http colon slash slash iki dot fi slash juhtolv
"Päästä mut pois, päästä mut pois ansakuopan pohjalta, jonne sä minut toit. Ihon
aukoi, saumat ratkoi. Luulen että teit sen siksi, koska sinä voit. Jei-jee! Mitä
minulle syötät? Hei-jee! Perkeleen työtä. Ja sisällä syntyy syöpä."     Apulanta
Received on Wednesday, 17 August 2005 18:19:11 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:00:54 UTC