Ikke dit niet begrijp!

Beste Validatoren!

http://www.harmonicahoek.nl/service/agenda/midden.htm

URI : http://www.harmonicahoek.nl/style.css

	Regel: 5 

Parse error - Unrecognized : <HTML> <STYLE TYPE="text/css"> <!-- BODY
{font-family: verdana,arial,sans-serif;font-size: 11px; } 
	Regel: 22 

Parse error - Unrecognized : </STYLE> <BODY>

Ik heb het boek Webdesign in de Praktijk van Peter Kentie als voorbeeld
gebruikt. Wat heb ik verkeerd gedaan?

-------------------------
Met vriendelijke groeten,
Eduard Bekker
Eduard's Layout Service
http://www.layout.nl
-------------------------

Received on Thursday, 7 June 2001 17:13:42 UTC