W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-css@w3.org > December 2001

Nomedia Update - Nummer 18

From: Nomedia webdesign <update@nomedia.nl>
Date: Mon, 3 Dec 2001 22:08:16 +0100
Message-ID: <1567650-22001121321816634@nomedia.nl>
To: "www-validator-css@w3.org" <www-validator-css@w3.org>
Internet gebruik Nederlanders neemt af
Nederland telt op dit moment 5,7 miljoen internetters van 15 jaar of ouder die de afgelopen maand minimaal eenmaal online waren. Zo'n 17 procent van deze internet populatie verliest zijn interesse in het medium en opvallend is dat het vooral mensen betreft die al langer gebruik maken van internet. 
Dit is het resultaat van het onderzoek e-Scape uitgevoerd door onderzoeksbureau InSites Consulting (http://www.insites-consulting.com) . InSites Consulting zegt met e-Scape het grootste internetonderzoek in Nederland gehouden te hebben. Voor het onderzoek werden 'meer dan honderdduizend internetters' afkomstig van honderdzeventig druk bezochte sites ondervraagd. 
Het onderzoeksbureau wijst Nederlandse bedrijven op het belang de groep ervaren internetters terug te winnen. Deze groep zou namelijk eerder aankopen doen via het internet. Overigens is slechts 13 procent tevreden met de manier waarop de aankoop via internet afgehandeld wordt. Met name de gebruiksvriendelijkheid is gebrekkig volgens de ondervraagden. 
Boudewijn van der Velde, bron: Insites Consulting (http://www.insites-consulting.com)

EU stimuleert vaste internetkosten
De Europese Commissie heeft zich uitgesproken om de zogeheten 'flatfee' internettoegang, waarbij de kosten van het websurfen niet per minuut, maar op basis van een vast periodiek bedrag wordt berekend, extra te stimuleren. Door deze vaste internetkosten via een telefoonverbinding te ondersteunen hoopt de Europese Commissie meer mensen online te krijgen. Op dit moment is het bewustzijn van de consument dat bij elke minuut die online wordt doorgebracht de rekening toeneemt een obstakel in de verdere groei van internetgebruik, aldus het laatste rapport over de Europese telecommunicatiesector. 
In juni was de internetpenetratie in de Europese huishoudens ongeveer 36 procent. In de Verenigde Staten, waar 'flatfee' wel gebruikelijk is, ligt de gemiddelde internetpenetratie op 41,5 procent. Uitschieter is overigens Zweden, waar het internetgebruik momenteel maar liefst 64 procent bedraagt. 
Ralph van Asperen, bron: ZDNet (http://www.zdnet.nl)

Uitspraak in KaZaA-zaak verwarrend
De rechtzaak die het Nederlandse bedrijf KaZaA (http://www.kazaa.com) heeft aangespannen tegen de auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra is anders uitgevallen dan in eerste instantie werd gedacht. KaZaA moet, binnen twee weken, ervoor zorgen dat de gebruikers van deze dienst geen muziekbestanden waarop auteursrechten berusten kunnen uitwisselen. 
KaZaA is een programma dat qua werking grotendeels overeenkomt met het alom bekende Napster. De voordelen van KaZaA ten opzichte van Napster zijn de mogelijkheid om naast muziekbestanden ook andere vormen van media en zelfs programmatuur uit te wisselen. Daarnaast zijn er op het gebied van de achterliggende techniek een aantal belangrijke verschillen. 
Het is voor KaZaA echter nog wel de vraag hoe zij het vonnis moeten uitvoeren. De gebruikte software circuleert in grote getallen op het internet en is daarom, zelfs bij sluiting van de KaZaA website, nog volop te verkrijgen. Daarnaast zijn er alternatieven voor KaZaA in de vorm van Morpheus en Grokster. Deze programma's maken gebruik van dezelfde techniek. 
Het is volgens een aantal analisten beter om de achterliggende techniek van KaZaA aan te pakken. Alleen wanneer de daadwerkelijke configuratie van het netwerk wordt veranderd kunnen de gebruikers worden geweerd van de dienst. De techniek genaamd 'FastTrack (http://www.fasttrack.nu) ' is ontwikkeld door de technologiedochter van KaZaA en valt daarom buiten het vonnis. 
Dominique van Helvoirt, bron: Webwereld (http://www.webwereld.nl)

Wist u dat...
hacker Oblivion Hotmail heeft gekraakt door het toevoegen van JavaScript-code aan de afzenderregel. Hij kreeg daardoor toegang tot de wachtwoorden van de Hotmail gebruikers. Microsoft onderzoekt nog hoe ze het lek kunnen dichten 
Daniel Brouwer, bron: Net Magazine (http://www.netmagazine.nl)Wilt u de Nomedia Update niet meer ontvangen klik dan op de volgende link: http://www.nomedia.nl/default.asp?action=unsubscribe&subscriber=www-validator-css@w3.org


Nomedia webdesign

info@nomedia.nl
http://www.nomedia.nl

Postbus 400
6500 AK Nijmegen
Kronenburgersingel 231
6511 AR Nijmegen

Telefoon 024 37 37 360
Fax 024 37 37 701

nu_achtergrond.gif
(image/gif attachment: nu_achtergrond.gif)

nu_logo.gif
(image/gif attachment: nu_logo.gif)

Received on Monday, 3 December 2001 21:16:46 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:00:42 UTC