W3C home > Mailing lists > Public > w3c-wai-hc@w3.org > January to March 1999

Panorama Mlodych na Internecie

From: <mailsender@mail.com>
Date: Wed, 17 Mar 1999 09:58:34
Message-Id: <199903171835.NAA23325@www10.w3.org>
To: <jfa@w3.org>


Panorama Mlodych TV

Polski Program Telewizyjny na Internecie w systemie Real Video.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:
http://webhome.idirect.com/~panorama

Watch Panorama Mlodych TV on the Internet
(in Real Video) while browsing the Net.
http://webhome.idirect.com/~panorama

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Received on Wednesday, 17 March 1999 13:36:03 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 20:35:01 UTC