RE: + LinkedIn Re: Re-tweet - outreach

Thanks Shawn,
I'm translating a web accessibility course for the ITU into Arabic and Russian at the moment and will make these are included.
Kind regards,
Dónal.


-----Original Message-----
From: Shawn Henry <shawn@w3.org> 
Sent: Thursday 20 May 2021 14:47
To: EOWG (E-mail) <w3c-wai-eo@w3.org>
Subject: + LinkedIn Re: Re-tweet - outreach

And now there is a LinkedIn post for you to share:
 https://www.linkedin.com/posts/w3c_all-wai-translations-activity-6801140467649024000-7oFq/


On 19-May-21 3:51 PM, Shawn Henry wrote:
> Hi EOWG folks,
> 
> Here's a chance to do some O (from EOWG ;-)
> 
> See lots of recent tweets at:
>      https://twitter.com/w3c_wai

> 
> Also:
>      https://www.w3.org/WAI/EO/wiki/Promoting_WAI_Translations#May_2021_.28with_GAAD.29

> 
> Thanks!
> ~Shawn

**********************************************************************************
Is le haghaidh an duine nó an eintitis ar a bhfuil sí dírithe, agus le haghaidh an duine nó an eintitis sin amháin, a bheartaítear an fhaisnéis a tarchuireadh agus féadfaidh sé go bhfuil ábhar faoi rún agus/nó faoi phribhléid inti. Toirmisctear aon athbhreithniú, atarchur nó leathadh a dhéanamh ar an bhfaisnéis seo, aon úsáid eile a bhaint aisti nó aon ghníomh a dhéanamh ar a hiontaoibh, ag daoine nó ag eintitis seachas an faighteoir beartaithe. Má fuair tú é seo trí dhearmad, téigh i dteagmháil leis an seoltóir, le do thoil, agus scrios an t-ábhar as aon ríomhaire. Is é beartas na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais, na nOifígí agus na nGníomhaireachtaí a úsáideann seirbhísí TF na Roinne seoladh ábhair cholúil a dhícheadú.
Más rud é go measann tú gur ábhar colúil atá san ábhar atá sa teachtaireacht seo is ceart duit dul i dteagmháil leis an seoltóir láithreach agus le mailminder[ag]justice.ie chomh maith.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.  It is the policy of the Department of Justice and Equality and the Agencies and Offices using its IT services to disallow the sending of offensive material.
Should you consider that the material contained in this message is offensive you should contact the sender immediately and also mailminder[at]justice.ie.
**********************************************************************************

Received on Thursday, 20 May 2021 14:00:01 UTC