W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-da@w3.org > September 2019

Input til høring - WCAG 2.1 på dansk

From: Naja Årosin Laursen <nal@pentia.dk>
Date: Fri, 27 Sep 2019 07:27:49 +0000
To: "public-auth-trans-da@w3.org" <public-auth-trans-da@w3.org>
Message-ID: <C8387D1B-2AF2-4F29-940D-3A4EF3D8E3D8@pentia.dk>
Kære høringsansvarlige,
Hermed kommentarer til høringen angående den danske oversættelse af WCAG 2.1 fra Pentia.


  1.  Det bør overvejes, om der skal optræde en definition af ordet ”Forfatter” i ordlisten til standarden. Ordet bruges på dansk ofte i forbindelse med tekstkomponering og da det i denne sammenhæng også dækker en mere digital og teknisk betegnelse, vil det lette forståelsen og læsningen, hvis ordet fremgår af ordlisten, således at der ikke opstår misforståelser om hvorvidt der er tale om redaktører, copy writers, digitale deisgnere eller andre roller, når ordet anvendes.
  2.  Succeskriterium 1.4.13 Indhold ved svævepegning (hover) eller fokus. Her er formuleringen meget kringlet og svær at forstå. Der står i dag ”Hvor det, at modtage og derefter fjerne svævemarkør (pointer hover) eller tastaturfokus, får ekstra indhold til at blive synligt og derefter skjult, gælder følgende:”. Det er for mig specielt uklart, hvad der her menes med ”modtage svævemarkør”.
  3.  Succeskriterium 2.2.2 Pause, stop, skjul. Her anvendes begrebet ”blinken” første gang. I første opremsning virker det som om at formen der anvendes er forkert. Det gør det svært at forstå. Her står der ” Ved bevægelse, blinken, scroll eller automatisk opdatering…”. Bør det i denne sammenhæng ikke hedde ”Ved bevægelse, blink, scroll eller automatisk opatering…”, således at formen på ”blink” følger formen på ”scroll”.
  4.  Succeskriterium 2.5.4 Betjening via bevægelse. Her anvendes ordet ”Apparat” som oversættelse af ”Device”. Det er min opfattelse af ordet ”Enhed” bruges oftere i branchen som oversættelse for ”Device” og at anvendelse af ”Enhed” i stedet for ”Apparat” vil kunne skabe bedre forståelse.

Bedste hilsner

Naja Årosin Laursen
User Experience Architect & Junior Partner
+45 2219 0771

Pentia A/S
Islands Brygge 55
2300 København S

Unleash your digital potential


Received on Friday, 27 September 2019 07:48:51 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 19:04:23 UTC