W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-da@w3.org > January 2010

Serverfejl

From: Helle Bjarnø <hbj@visinfo.dk>
Date: Mon, 11 Jan 2010 12:19:13 +0100
Message-ID: <48E9FBE6442A6040BE44D6C11258A8B0427169@VFSSBS01.vfs.local>
To: <public-auth-trans-da@w3.org>
Beklager at der har været servernedbrud fra torsdag til søndag aften så den danske CAT af WCAG 2.0 ikke har været tilgængelig online, men den skulle være tilbage på plads på http://www.visinfo.dk/wcag20/WCAG20-da.html <http://www.visinfo.dk/wcag20/WCAG20-da.html> .

 

Unfortunately we have had a server crash so the Danish CAT has been unavailable from Thursday afternoon until Sunday evening.  Sorry for any inconveniency it should be back in place at http://www.visinfo.dk/wcag20/WCAG20-da.html


 

Med venlig hilsen / kind regards
Helle Bjarnø
Videncenter for Synshandicap
Rymarksvej 1, 2900 Hellerup, Danmark
tlf: +45 39 46 01 01
fax: +45 39 61 94 14
Direkte tlf: +45 39 46 01 04
Mobil tlf: +45 20 43 43 47
e-post: hbj@visinfo.dk
www.visinfo.dk

Videncenter for Synshandicap er et landsdækkende videncenter, der indsamler, bearbejder og formidler viden om synshandicap. Vi stiller viden om synshandicap til rådighed for alle. Videncentret er en selvejende institution under Servicestyrelsen i Indenrigs- og Socialministeriet og en del af VISOs vidensnetværk.

 

Received on Monday, 11 January 2010 11:19:42 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 19:04:22 UTC