Re[2]: APORTACIONS FESOCA WCAG 2.1

Gràcies de nou Esther i equip de FESOCA.

Ens fem ressó d'aquests comentaris i els fem arribar als organismes pertinents.

Ben cordialment,

Mireia Ribera
Departament de Matemàtiques i Informàtica
Universitat de Barcelona


------ Mensaje original ------
De "Accessibilitat FESOCA" <accessibilitat@fesoca.org<mailto:accessibilitat@fesoca.org>>
Para "Mireia Isabel Ribera Turro" <ribera@ub.edu<mailto:ribera@ub.edu>>; "public-auth-trans-ca@w3.org<mailto:public-auth-trans-ca@w3.org>" <public-auth-trans-ca@w3.org<mailto:public-auth-trans-ca@w3.org>>
Fecha 22/11/2022 10:19:44
Asunto RE: APORTACIONS FESOCA WCAG 2.1

Bon dia, Mireia i equip de treball:

Gràcies pels comentaris i les justificacions. Amb la intenció de poder enquirir la feina conjunta i sobretot des de la millora contínua ens agradaria poder fer algunes observacions:

Pel que fa als punts 1 i 2 referits a l’ús del llenguatge escrit neutre (usuaris/persones usuàries), ja us ho avançàvem però vam proposar el que consideràvem més adequat des de l’entitat en el moment actual de conscienciació i de revisió del model de l’ús del llenguatge neutre i estil no sexista. Merci per les explicacions!

Pel que fa al punt 3, perfecte que hagueu incorporat la terminologia correcta substituint llenguatge per llengua de signes. A les nostres aportacions vam comentar que en el cas que s’entengui el terme llenguatge en el sentit de capacitat humana d’expressió de pensaments, sentiments, emocions ja sigui en llengua oral, escrita o signada, en definitiva, en el sentit de facultat humana per comunicar-se, la traducció era correcta. Ho podreu llegir a les nostres aportacions.

En relació al link que indiqueu del TERMACT per justificar la resposta sobre si llenguatge/llengua hem trobat unes errades a la definició que indiqueu com a normativa: https://www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/llenguatge-signes-o-llengua-signes  . Us sol·licitem que pugueu traslladar al Consell Supervisor del TERMCAT aquest fet. Com que està fora del tema que ens ocupa amb les WCAG 2.1 ho farem nosaltres també però ens agradaria que ho feu vosaltres també. Ens avancem indicant que la definició normativa del TERMCAT conté incorreccions i és pejoratiu l’ús del terme sordmut que apareix a la definició de llenguatge/llengua de signes. A més els termes clau linkats apareixen com a no trobats.

Han passat 10 anys d’aquesta definició del TERMCAT, com s’indica al web, i tot i així ja era incorrecta aquell any. Afegir que la imatge que apareix no és ni de la llengua de signes catalana (LSC) ni de la llengua de signes espanyola (LSE) i ens preocupa que tenint al nostre país una llengua pròpia no posem una imatge amb signes propis o de la LSC o de la LSE per visibilitzar la riquesa lingüística tant al territori català com a l’estatal.

Per últim, la definició normativa del TERMCAT no està en la línia de la definició normativa que va elaborar la institució democràtica per excel·lència a Catalunya, el Parlament, i que ha quedat reflectida en la llei que va aprovar aquest al 2010, abans d’aquesta definició del TERMCAT.

Per altra banda, vosaltres que esteu al grup de treball i podeu fer propostes per les versions futures, ens agradaria que proposeu revisar la definició d’interpretació de llengua de signes ja que és errònia. No podem definir interpretació en el sentit de traducció quan la reproducció d’un missatge original de tipus oral a una llengua signada com seria la llengua de signes quan aquesta no té una correspondència escrita. Per definir la interpretació en l’àmbit de les llengües de signes nosaltres parlem de reproducció com bé fa el TERMCAT en aquest sentit. Interpretació i traducció son dos termes diferents.

Cal afegir a més que en l’àmbit de les llengües de signes s’utilitza molt excepcionalment el terme traducció ja que la llengua de signes en general no acostuma a reflectir-se en suports escrits pel que l’ús del terme traducció en l’àmbit de la llengua de signes és residual i  no consubstancial al traspàs de missatges. No és, per tant, tampoc el tret definitori d’una interpretació perquè insistim també en què son processos comunicatius, la interpretació i la traducció, diferents.

En l’àmbit de les llengües orals, tot i que traducció i interpretació també son processos diferents, la llengua oral es pot reflectir en suport escrit i per tant parlar de traducció. Si traducció i interpretació fossin el mateix no hi hauria un Grau universitari, per exemple, amb el nom específic de Traducció i Interpretació (UAB, UPF, etc).

És molt important que aquesta idea la pugueu traslladar a l’equip d’experts que treballen en l’elaboració de normativa o directrius sobre accessibilitat aprofitant que ens vau dir a l’inici que recolliríeu propostes de millora no ja pel que fa a la traducció al català d’aquesta versió sinó en l’elaboració i posterior traducció d’altres versions.

De nou, gràcies per tot.

Salutacions cordials.

Esther Gálvez
Tècnica-assessora d’Accessibilitat
FESOCA (Federació de Persones Sordes de Catalunya)

C/ Pere Vergés, 1, 7a planta
08020 Barcelona
Tel. 93 278 18 42
http://www.fesoca.org<http://www.fesoca.org/>
Twitter: @fesocainfo
Instagram: @fesoca.info
Facebook:http: //Facebook.com/fesoca1979

[cid:image002.png@01D8FE5B.EF6B3810]
 Aquest correu electrònic pot contenir informació confidencial o privilegiada i està prohibit el tractament no autoritzat tal i com determina el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes així com la normativa complementària en aquesta matèria. Si no sou el/la destinatari/ària, si us plau, comuniqueu-ho al remitent i esborreu el missatge i el seu contingut.

Este correo electrónico puede contener información confidencial o privilegiada y está prohibido el tratamiento no autorizado tal y como determina el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que se refiere al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de éstas, así como la normativa complementaria en esta materia. Si no es el/la destinatario/a, por favor, comuníqueselo al remitente y borre el mensaje y su contenido.

Abans d'imprimir aquest correu, penseu si és realment necessari. / Antes de imprimir este correo, piense si es realmente necesario.De: Mireia Isabel Ribera Turro <ribera@ub.edu<mailto:ribera@ub.edu>>
Enviado el: lunes, 21 de noviembre de 2022 22:02
Para: public-auth-trans-ca@w3.org<mailto:public-auth-trans-ca@w3.org>
Asunto: Re: APORTACIONS FESOCA WCAG 2.1

Bona nit,

En un treball conjunt entre els serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona, el Termcat i l'equip de traducció responem les propostes fetes per FESOCA i de nou els agraïm l'aportació i la feina feta.

1. Substituir usuaris per persones usuàries

Resposta: El terme "usuaris" és la forma plural que engloba masculí i femení i des del punt de vista de llenguatge neutre els plurals són menys marcats i conflictius.

Per altra banda, hem revisat el terme en singular, però les múltiples aparicions podrien fàcilment portar-nos a caure en imprecisions, i aquesta és una traducció tècnica. En aquest cas suggerim tenir aquest criteri en compte des de l'inici en la propera traducció de les WCAG 2.2 i treballar per fer un llenguatge neutre i precís des del començament de la traducció.
Es desestima, per tant, fer canvis.

1.b. revisar la traducció to this community  en català com a la comunitat d’usuaris

Resposta: Es considera que l'adaptació feta és bona i la solució proposada és molt natural.
Es desestima, per tant, fer canvis.

2. Substituir usuaris o bé per persones usuàries, en la línia comentada o per audiència ja que el terme original és audience que significa audiència (tot i que també públic, que és masculí).


Resposta: El terme "usuaris" és la forma plural que engloba masculí i femení i des del punt de vista de llenguatge neutre els plurals són menys marcats i conflictius. Per altra banda del terme audiència, en català en fem un ús molt restringit a l’àmbit dels mitjans de comunicació, que no encaixa en aquest context.
Es desestima, per tant, fer canvis.

3. Substituir el terme Llenguatge per Llengua pel sentit pejoratiu i incorrecte del primer (diverses propostes en aquesta línia)

Resposta: “Llenguatge de signes”: en cap cas és pejoratiu. És un terme que existeix i que té un significat més genèric que “llengua de signes” i que es pot utilitzar quan no ens referim a un codi concret. Existeix el “llenguatge de signes” i hi ha la “llengua de signes catalana”. És un terme normalitzat pel Consell Supervisor del TERMCAT, per tant, té el rang de normatiu:
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/fitxa/MjA3Njc4

https://www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/llenguatge-signes-o-llengua-signes

Ara bé, si es pot entendre que quan se’n parla a les directrius es refereix a un conjunt de llengües de signes concretes, encara que no s’especifiquin, es pot justificar l’ús de “llengua de signes”.  Per tant, i responent també a la sensibilitat del col.lectiu s'inclouen els següents canvis:


Original
1.2.6 Llenguatge de signes (preenregistrat)
Revisió
1.2.6 Llengua de signes (preenregistrada)

Original
Criteri de conformitat 1.2.6 Llenguatge de signes (preenregistrat)
Revisió
Criteri de conformitat 1.2.6 Llengua de signes (preenregistrada)

Original
Com s'interpreta Llenguatge de signes (preenregistrat)
Revisió
Com s'interpreta Llengua de signes (preenregistrada)

Original
Com es compleix Llenguatge de signes (preenregistrat)
Revisió
Com es compleix Llengua de signes (preenregistrada)

Original
Es proporciona una interpretació en llenguatge de signes de l'àudio preenregistrat en els multimèdia sincronitzats.
Revisió
Es proporciona una interpretació de llengua de signes de l'àudio preenregistrat en els multimèdia sincronitzats.

Original
NOTA
Una alternativa multimèdia al text s'ofereix per a aquells usuaris que es beneficien de presentacions alternatives de text. Les alternatives multimèdia al text poden contenir només àudio, només vídeo (inclòs el vídeo en llenguatge de signes) o àudio i vídeo.
Revisió
NOTA
Una alternativa multimèdia al text s'ofereix per a aquells usuaris que es beneficien de presentacions alternatives de text. Les alternatives multimèdia al text poden contenir només àudio, només vídeo (inclòs el vídeo en llengua de signes) o àudio i vídeo.

Original (glossari)
interpretació del llenguatge de signes
Revisió
interpretació de llengua de signes

Original
Traducció d'un llenguatge, normalment un llenguatge parlat, a llenguatge de signes.
Revisió
Traducció d'un llenguatge, normalment un llenguatge parlat, a llengua de signes.

Original
llenguatge de signes
Revisió
llengua de signes

Original
Els llenguatges de signes veritables són llenguatges independents que no estan relacionats amb el llenguatge parlat o els llenguatges parlats del mateix país o la mateixa regió.
Revisió
Les llengües de signes veritables són llenguatges independents que no estan relacionats amb el llenguatge parlat o els llenguatges parlats del mateix país o la mateixa regió.

Original
Vegeu també llenguatge de signes.
Revisió
Vegeu també llengua de signes.

Tots els canvi incorporats

4.- Glossari: Definició d’ajuda tècnica: Nota sobre Ampliadors de pantalla
utilitzem el terme amplificadors de pantalla en comptes d’ampliadors de pantalla.
Si la resta està d’acord proposem la substitució d’ampliadors de pantalla pel de magnificadors de pantalla.

Resposta: Es considera que és adequat “amplificador de pantalla” i no “magnificador” ja que en català “magnificar” té un altre significat.
Canvi incorporat

5.- Glossari: Definició d’interfície de teclat nota sobre  intèrprets d'escriptura manual

Proposta: Substituir el terme intèrprets d'escriptura manual per transcriptors textuals.

Resposta: Es valora el terme “transcriptor d’escriptura manual”  com a adequat.
Canvi incorporat

Tots els canvis comentats s'han incorporat ja a la traducció publicada https://www.ub.edu/adaptabit/wcag21/Gràcies de nou i seguim treballant, entre totes i tots per a una traducció de la més alta qualitat,


Mireia Ribera
Aquest missatge, i els fitxers adjunts que hi pugui haver, pot contenir informació confidencial o protegida legalment i s’adreça exclusivament a la persona o entitat destinatària. Si no consteu com a destinatari final o no teniu l’encàrrec de rebre’l, no esteu autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni a revelar-ne el contingut. Si l’heu rebut per error, informeu-ne el remitent i elimineu del sistema tant el missatge com els fitxers adjunts que hi pugui haver.

Este mensaje, y los ficheros adjuntos que pueda incluir, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está exclusivamente dirigido a la persona o entidad destinataria. Si usted no consta como destinatario final ni es la persona encargada de recibirlo, no está autorizado a leerlo, retenerlo, modificarlo, distribuirlo o copiarlo, ni a revelar su contenido. Si lo ha recibido por error, informe de ello al remitente y elimine del sistema tanto el mensaje como los ficheros adjuntos que pueda contener.

This email message and any attachments it carries may contain confidential or legally protected material and are intended solely for the individual or organization to whom they are addressed. If you are not the intended recipient of this message or the person responsible for processing it, then you are not authorized to read, save, modify, send, copy or disclose any part of it. If you have received the message by mistake, please inform the sender of this and eliminate the message and any attachments it carries from your account.


Aquest missatge, i els fitxers adjunts que hi pugui haver, pot contenir informació confidencial o protegida legalment i s’adreça exclusivament a la persona o entitat destinatària. Si no consteu com a destinatari final o no teniu l’encàrrec de rebre’l, no esteu autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni a revelar-ne el contingut. Si l’heu rebut per error, informeu-ne el remitent i elimineu del sistema tant el missatge com els fitxers adjunts que hi pugui haver.

Este mensaje, y los ficheros adjuntos que pueda incluir, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está exclusivamente dirigido a la persona o entidad destinataria. Si usted no consta como destinatario final ni es la persona encargada de recibirlo, no está autorizado a leerlo, retenerlo, modificarlo, distribuirlo o copiarlo, ni a revelar su contenido. Si lo ha recibido por error, informe de ello al remitente y elimine del sistema tanto el mensaje como los ficheros adjuntos que pueda contener.

This email message and any attachments it carries may contain confidential or legally protected material and are intended solely for the individual or organization to whom they are addressed. If you are not the intended recipient of this message or the person responsible for processing it, then you are not authorized to read, save, modify, send, copy or disclose any part of it. If you have received the message by mistake, please inform the sender of this and eliminate the message and any attachments it carries from your account.

Received on Tuesday, 22 November 2022 09:37:59 UTC