Re: APORTACIONS FESOCA WCAG 2.1

Bona nit,

En un treball conjunt entre els serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona, el Termcat i l'equip de traducció responem les propostes fetes per FESOCA i de nou els agraïm l'aportació i la feina feta.

1. Substituir usuaris per persones usuàries

Resposta: El terme "usuaris" és la forma plural que engloba masculí i femení i des del punt de vista de llenguatge neutre els plurals són menys marcats i conflictius.

Per altra banda, hem revisat el terme en singular, però les múltiples aparicions podrien fàcilment portar-nos a caure en imprecisions, i aquesta és una traducció tècnica. En aquest cas suggerim tenir aquest criteri en compte des de l'inici en la propera traducció de les WCAG 2.2 i treballar per fer un llenguatge neutre i precís des del començament de la traducció.
Es desestima, per tant, fer canvis.

1.b. revisar la traducció to this community  en català com a la comunitat d’usuaris

Resposta: Es considera que l'adaptació feta és bona i la solució proposada és molt natural.
Es desestima, per tant, fer canvis.

2. Substituir usuaris o bé per persones usuàries, en la línia comentada o per audiència ja que el terme original és audience que significa audiència (tot i que també públic, que és masculí).

Resposta: El terme "usuaris" és la forma plural que engloba masculí i femení i des del punt de vista de llenguatge neutre els plurals són menys marcats i conflictius. Per altra banda del terme audiència, en català en fem un ús molt restringit a l’àmbit dels mitjans de comunicació, que no encaixa en aquest context.
Es desestima, per tant, fer canvis.

3. Substituir el terme Llenguatge per Llengua pel sentit pejoratiu i incorrecte del primer (diverses propostes en aquesta línia)

Resposta: “Llenguatge de signes”: en cap cas és pejoratiu. És un terme que existeix i que té un significat més genèric que “llengua de signes” i que es pot utilitzar quan no ens referim a un codi concret. Existeix el “llenguatge de signes” i hi ha la “llengua de signes catalana”. És un terme normalitzat pel Consell Supervisor del TERMCAT, per tant, té el rang de normatiu:
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/fitxa/MjA3Njc4

https://www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/llenguatge-signes-o-llengua-signes

Ara bé, si es pot entendre que quan se’n parla a les directrius es refereix a un conjunt de llengües de signes concretes, encara que no s’especifiquin, es pot justificar l’ús de “llengua de signes”.  Per tant, i responent també a la sensibilitat del col.lectiu s'inclouen els següents canvis:


Original
1.2.6 Llenguatge de signes (preenregistrat)
Revisió
1.2.6 Llengua de signes (preenregistrada)

Original
Criteri de conformitat 1.2.6 Llenguatge de signes (preenregistrat)
Revisió
Criteri de conformitat 1.2.6 Llengua de signes (preenregistrada)

Original
Com s'interpreta Llenguatge de signes (preenregistrat)
Revisió
Com s'interpreta Llengua de signes (preenregistrada)

Original
Com es compleix Llenguatge de signes (preenregistrat)
Revisió
Com es compleix Llengua de signes (preenregistrada)

Original
Es proporciona una interpretació en llenguatge de signes de l'àudio preenregistrat en els multimèdia sincronitzats.
Revisió
Es proporciona una interpretació de llengua de signes de l'àudio preenregistrat en els multimèdia sincronitzats.

Original
NOTA
Una alternativa multimèdia al text s'ofereix per a aquells usuaris que es beneficien de presentacions alternatives de text. Les alternatives multimèdia al text poden contenir només àudio, només vídeo (inclòs el vídeo en llenguatge de signes) o àudio i vídeo.
Revisió
NOTA
Una alternativa multimèdia al text s'ofereix per a aquells usuaris que es beneficien de presentacions alternatives de text. Les alternatives multimèdia al text poden contenir només àudio, només vídeo (inclòs el vídeo en llengua de signes) o àudio i vídeo.

Original (glossari)
interpretació del llenguatge de signes
Revisió
interpretació de llengua de signes

Original
Traducció d'un llenguatge, normalment un llenguatge parlat, a llenguatge de signes.
Revisió
Traducció d'un llenguatge, normalment un llenguatge parlat, a llengua de signes.

Original
llenguatge de signes
Revisió
llengua de signes

Original
Els llenguatges de signes veritables són llenguatges independents que no estan relacionats amb el llenguatge parlat o els llenguatges parlats del mateix país o la mateixa regió.
Revisió
Les llengües de signes veritables són llenguatges independents que no estan relacionats amb el llenguatge parlat o els llenguatges parlats del mateix país o la mateixa regió.

Original
Vegeu també llenguatge de signes.
Revisió
Vegeu també llengua de signes.

Tots els canvi incorporats

4.- Glossari: Definició d’ajuda tècnica: Nota sobre Ampliadors de pantalla
utilitzem el terme amplificadors de pantalla en comptes d’ampliadors de pantalla.
Si la resta està d’acord proposem la substitució d’ampliadors de pantalla pel de magnificadors de pantalla.

Resposta: Es considera que és adequat “amplificador de pantalla” i no “magnificador” ja que en català “magnificar” té un altre significat.
Canvi incorporat

5.- Glossari: Definició d’interfície de teclat nota sobre  intèrprets d'escriptura manual

Proposta: Substituir el terme intèrprets d'escriptura manual per transcriptors textuals.

Resposta: Es valora el terme “transcriptor d’escriptura manual”  com a adequat.
Canvi incorporat

Tots els canvis comentats s'han incorporat ja a la traducció publicada https://www.ub.edu/adaptabit/wcag21/


Gràcies de nou i seguim treballant, entre totes i tots per a una traducció de la més alta qualitat,

Mireia RiberaAquest missatge, i els fitxers adjunts que hi pugui haver, pot contenir informació confidencial o protegida legalment i s’adreça exclusivament a la persona o entitat destinatària. Si no consteu com a destinatari final o no teniu l’encàrrec de rebre’l, no esteu autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni a revelar-ne el contingut. Si l’heu rebut per error, informeu-ne el remitent i elimineu del sistema tant el missatge com els fitxers adjunts que hi pugui haver.

Este mensaje, y los ficheros adjuntos que pueda incluir, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está exclusivamente dirigido a la persona o entidad destinataria. Si usted no consta como destinatario final ni es la persona encargada de recibirlo, no está autorizado a leerlo, retenerlo, modificarlo, distribuirlo o copiarlo, ni a revelar su contenido. Si lo ha recibido por error, informe de ello al remitente y elimine del sistema tanto el mensaje como los ficheros adjuntos que pueda contener.

This email message and any attachments it carries may contain confidential or legally protected material and are intended solely for the individual or organization to whom they are addressed. If you are not the intended recipient of this message or the person responsible for processing it, then you are not authorized to read, save, modify, send, copy or disclose any part of it. If you have received the message by mistake, please inform the sender of this and eliminate the message and any attachments it carries from your account.

Received on Monday, 21 November 2022 21:02:35 UTC