public-auth-trans-ca@w3.org from September 2009 by thread

Vist-i-plau WCAG català: revisió de comentaris Marta Huray de la Hoz (Thursday, 17 September)

Acceptant la traducció MIREIA ISABEL RIBERA TURRO (Monday, 21 September)

Vist-i-plau canvis a la traducció catalana de les WCAG 2.0 FCMC (Tuesday, 15 September)

Text modificat de les WCAG 2.0 Web Content Accessibility Guidelines (Tuesday, 1 September)

Last message date: Friday, 25 September 2009 17:54:28 UTC