Resposta revisió TERMCAT per LTO

L'equip de traductors proposa finalment acceptar les següents propostes 
de la revisió del SIDAR.

Received on Tuesday, 31 October 2006 12:59:30 UTC