hello to all - Just joined this group

Hello all,

Óran O'Neill here from RTE. I have just joined this group and am looking forward to working with you all. Any tips on where I should start?
Many thanks, Óran[RTE Logo]

ÓRÁN O'NEILL Quality Management Officer


RTÉ Television

TV Centre, RTÉ, Donnybrook, Dublin 4T: +353 1 2082368  E: oran.oneill@rte.ie  |  www.rte.ie<https://www.rte.ie/>
RTÉ Disclaimer: The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this e-mail by anyone else is unauthorised. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution, or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Please note that emails to, from and within RTÉ may be subject to the Freedom of Information Act 2014 and may be liable to disclosure. Tá an t-eolas sa ríomhphost seo faoi rún agus d'fhéadfadh sé a bheith faoi phribhléid dhlíthiúil. Is ar an seolaí amháin atá sé dírithe. Níl cead ag aon duine eile rochtain a fháil ar an ríomhphost seo. Mura tú an faighteoir beartaithe, tá cosc ar aon nochtadh, cóipéail, dáileadh, nó aon ghníomh a dhéanamh nó a fhágáil ar lár i dtaca leis an ríomhphost agus d'fhéadfadh sin a bheith mídhleathach. Tabhair ar aird le do thoil, d'fhéadfadh ríomhphost chuig, ó agus laistigh de RTÉ a bheith faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014, agus d'fhéadfadh go ndéanfaí é a nochtadh.

Received on Thursday, 29 November 2018 13:37:27 UTC