W3C home > Mailing lists > Public > www-validator@w3.org > June 2011

<fb:like-box> tags

From: Gijs Pheninckx <Gijs.Pheninckx@Landgoedbergvliet.nl>
Date: Wed, 8 Jun 2011 17:35:06 +0200
To: "'www-validator@w3.org'" <www-validator@w3.org>
Message-ID: <CC6C1F4C469D794095CD7474402BB40B3D9E49505D@tarqaspexc01>
Hi,

On my website http:www.landgoedbergvliet.nl I have got a facebook widget which contains the following tags <fb:like-box> </fb:like-box>. But when I HTML-validate my site, these tags are mentioned as an error. Removing the tags of the widget Is not an option, because then the facebook-widget doesn't work anymore. Is there a possibility to fix this problem, because I want a clean html code?


Kind Regards,

Gijs Pheninckx
Golfbaan Landgoed Bergvliet

[cid:image002.jpg@01CC2602.688B4710]<http://www.landgoedbergvliet.nl/>

[cid:image003.png@01CC2600.C311F050]<http://twitter.com/BergvlietGolf>  [cid:image004.png@01CC2600.C311F050] <http://www.facebook.com/pages/Golfbaan-Landgoed-Bergvliet/144208895618311>   [cid:image005.png@01CC2600.C311F050] <http://landgoedbergvliet.nl/images/social_media/LinkedIn.png>

Salesdreef 2 | 4904 SW OOSTERHOUT | 076-5795666 | 06-28646562 | contact@landgoedbergvliet.nl<mailto:contact@landgoedbergvliet.nl>


DISCLAIMER: De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen.

image003.png
(image/png attachment: image003.png)

image004.png
(image/png attachment: image004.png)

image005.png
(image/png attachment: image005.png)

image002.jpg
(image/jpeg attachment: image002.jpg)

Received on Wednesday, 8 June 2011 17:19:25 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Friday, 27 November 2015 11:01:37 UTC