W3C home > Mailing lists > Public > www-validator@w3.org > May 2004

[VE][79] New Error Message Suggestion

From: Kim Steinhaug <kim@steinhaug.com>
Date: Sun, 23 May 2004 12:44:21 +0200
Message-ID: <003301c440b2$eedeed40$6401a8c0@steinhaug>
To: <www-validator@w3.org>
I wonder why I get validator errors on this code : 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">
function setHelpText(a){
 if(a=="")
 var helptextContainer = "";
 else if(a=="email")
 var helptextContainer = "<strong>Epost adresse informasjon:</strong><br><br>Når du fullfører registreringen vil du bli tilsendt en aktiveringskode.<br>Du kan ikke fullføre handelen før du har aktivert din konto.<br><br>For fremtiden vil du da slippe å skrive inn informasjonen<br>på nytt, slik at du sparer tid.";
 else if (a=="user")
 var helptextContainer = "<strong>Brukernavn informasjon:</strong><br><br>E-post adressen din brukes som ditt brukernavn, dette gjør det enkelt for deg å huske ditt brukernavn.";
 else if (a=="pass")
 var helptextContainer = "<strong>Passord informasjon:</strong><br><br>Velg passord du ønsker å kunne logge deg inn med.<br>Passordet må minst være 4 bokstaver.";
 else if (a=="passc")
 var helptextContainer = "<strong>Passord informasjon:</strong><br><br>Skriv inn ditt passord en gang til, slik at vi er<br>sikre på at du har skrevet det riktig..";

 var helptext = findObj("progressive");
 helptext.innerHTML = helptextContainer;
}
</SCRIPT>

Errors are like : 
 
a.. Line 117, column 68: end tag for element "STRONG" which is not open

...ng>Epost adresse informasjon:</strong><br><br>Når du fullfører registrering

The Validator found an end tag for the above element, but that element is not currently open. This is often caused by a leftover end tag from an element that was removed during editing, or by an implicitly closed element (if you have an error related to an element beeing used where it is not allowed, this is almost certainly the case). In the latter case this error will disappear as soon as you fix the original problem. 

(Send feedback on message #79) Mvh,
Kim Steinhaug
kim@steinhaug.com
www.steinhaug.com
 
_____________________________________
- - - - - -  Steinhaug Webutvikling - - - - - - - -
- - - - - - Hverdager 10.00 - 16.00 - - - - - - - -
 
Telefon : 88 00 92 45  -  Telefaks : 88 00 92 46
 
  Nettadresse : http://www.steinhaug.com/
   E-post adresse : firma@steinhaug.com
______________________________________
Received on Sunday, 23 May 2004 06:53:16 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 1 March 2016 14:17:41 UTC