W3C home > Mailing lists > Public > www-validator@w3.org > May 2004

Re: [VE][79] New Error Message Suggestion

From: Liam Quinn <liam@htmlhelp.com>
Date: Sun, 23 May 2004 11:30:11 -0400 (EDT)
To: Kim Steinhaug <kim@steinhaug.com>
Cc: www-validator@w3.org
Message-ID: <Pine.LNX.4.44.0405231129330.30255-100000@localhost.localdomain>

On Sun, 23 May 2004, Kim Steinhaug wrote:

> I wonder why I get validator errors on this code : 
> 
> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">
> function setHelpText(a){
> if(a=="")
> var helptextContainer = "";
> else if(a=="email")
> var helptextContainer = "<strong>Epost adresse informasjon:</strong><br><br>Når du fullfører registreringen vil du bli tilsendt en aktiveringskode.<br>Du kan ikke fullføre handelen før du har aktivert din konto.<br><br>For fremtiden vil du da slippe å skrive inn informasjonen<br>på nytt, slik at du sparer tid.";
> else if (a=="user")
> var helptextContainer = "<strong>Brukernavn informasjon:</strong><br><br>E-post adressen din brukes som ditt brukernavn, dette gjør det enkelt for deg å huske ditt brukernavn.";
> else if (a=="pass")
> var helptextContainer = "<strong>Passord informasjon:</strong><br><br>Velg passord du ønsker å kunne logge deg inn med.<br>Passordet må minst være 4 bokstaver.";
> else if (a=="passc")
> var helptextContainer = "<strong>Passord informasjon:</strong><br><br>Skriv inn ditt passord en gang til, slik at vi er<br>sikre på at du har skrevet det riktig..";
> 
>  var helptext = findObj("progressive");
>  helptext.innerHTML = helptextContainer;
> }
> </SCRIPT>
> 
> Errors are like : 
> 
> a.. Line 117, column 68: end tag for element "STRONG" which is not open
> 
> ...ng>Epost adresse informasjon:</strong><br><br>Når du fullfører registrering

See <http://www.htmlhelp.com/tools/validator/problems.html#script>.

-- 
Liam Quinn
Received on Sunday, 23 May 2004 11:28:19 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 1 March 2016 14:17:41 UTC