W3C home > Mailing lists > Public > www-patentpolicy-comment@w3.org > October 2001

Kees heeft mijn naaktfotos op fotovanmijnex.nl gezet!

From: Claudia Evers <claudia20@hotmail.com>
Date: Thu, 4 Oct 2001 16:52:54 +0200
Message-Id: <200110041452.f94Eqsb30749@x53.infopact.nl>
To: www-patentpolicy-comment@w3.org
Beste Helen

Gisteren heb ik je verteld dat het uit was met Kees. 

Nu heeft de klootzak mijn naaktfotos op het internet gezet!!! 
Op www.fotovanmijnex.nl ze staan in nieuw 6.

Wat kan ik eraan doen?
Ik heb die site al een e-mailtje gestuurd of ze het eraf willen halen.

groetjes

Claudia
Received on Thursday, 4 October 2001 10:52:55 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 21:06:44 UTC