W3C home > Mailing lists > Public > www-html-editor@w3.org > January to March 2001

(wrong string) ŻA KASA

From: <krzysiekk@phg.pl>
Date: Sat, 10 Feb 2001 03:18:07 +0100
Message-Id: <200102100218.f1A2I7l06309@phg.pl>
To: www-html-editor@w3.org
Chciałbym Ci polecić nową firmę płacącą za odbieranie maili 1 zł na 9 poziomach!

http://www.pinkblue.phg.pl/join.html 

w pole ID osoby polecającej wpisz kaktus

----
"listonosz" - skrypt do list mailingowych
http://php.manufaktura.pl/
Received on Friday, 9 February 2001 21:18:48 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Friday, 13 July 2018 08:58:42 UTC