W3C home > Mailing lists > Public > public-webed-tk@w3.org > November 2012

Çeviri karşılığında eğitim, Webrese, Sonsuzdöngü desteği, 29 Mayıs Üniversitesi,

From: Osman Yüksel <yuxel@sonsuzdongu.com>
Date: Sat, 10 Nov 2012 20:34:06 +0200
Message-ID: <CALbeZG4OOzodM7TBEwWzbUBRjFiuiqjSvoUoeBnprNRboNP4bQ@mail.gmail.com>
To: public-webed-tk@w3.org
Selam,

Bir arkadaşımın kuzeni "abi bana web programlama öğret parası neyse
vereyim" dedi. "Parayı boşver, gel öğreteyim, bunun karşılığında çeviri
yaparsın" dedim. Salı günü gelecek, iş gözünde büyümezse ve bu işi
kotarabilirse sonsuzdongu sponsorluğunda bir çevirmenimiz olacak :)

Ancak, ben olaydan biraz koptuğum için, çeviri için nelerin yapılması
gerektiğini bilmiyorum. transifex'den mi çeviriler devam ediyor? Eğer öyle
ise, oradaki çeviriler nasıl wiki'ye alınıyor? İngilizce wiki'deki
güncellemelere nasıl takip ediliyor?

Bizim bu eleman, nasıl destek verebilir?

Bunun yanında, webplatform.org'da yerelleştirme desteği ne durumda? buna
izin verecekler mi? Vermeyeceklerse, bizim zaten şirket olarak bu tip
çeviri işlerini yayınlamayı düşündüğümüz webrese.com isimli bir domainimiz
var, onu kullanabiliriz. Ancak belirtmek isterim ki bizim logomuz falan
olacak o sitede. Hatta ben, Türkiye'deki şirketlere "gelin canlar, bir
olalım, türkiye'de web'i daha iyi bi yer yapalım, belgeleyelim" diye mail
atacam. Onlardan mümkünse bu işe direkt destek, mümkün değilse de maddi
destek talep edeceğim. Bu işi de bir şekilde bu toplulukla beraber yapmak
istiyorum. SonsuzDöngü olarak bunu kafaya koyduk, bu işi düzelteceğiz, en
azından elimizden geleni yapacağız, ama bunu webed ile yapmak istiyoruz.

Bir başka konu da, bir üniversite ile, akşamları öğrenci olmayanlara ders
vermek üzere anlaştık. Biz bu işten para almayacağız (veya çok cüz'i bir
para alacağız). Ancak sanırım katılımcılar para ödeyecek, üniversite
sanırım ufaktan kâr edecek veya bişeyler yapacak onu tam bilmiyorum.
Yakında, eğer bir aksilik olmazsa "29 Mayıs Üni ve Sonsuzdöngü iş birliği
ile web eğitimleri" kapsamında, webed müfredatını işlemeye başlayacağız.
Burada da üniversiteden ufak bir ödenek isteyebilirim, ve bu ödeneği, bu
işte gönüllü olarak çeviri yapanlara para veya çeşitli hediyeler göndererek
değerlendirirm. Para veya ufak hediyeler, bu iş her ne kadar gönüllülük işi
olsa da, insanları biraz daha bağlıyor bu işe.

Görüşleriniz nedir?

Biraz dağınık yazdım, dişçi koltuğundan kalkıp yazıyorum bunları, kafam
biraz dumanlı, sürç-ü lisan ettiysek affola.


-- 
Osman Yüksel
http://www.yuxel.net
http://www.sonsuzdongu.com
Received on Saturday, 10 November 2012 18:34:33 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:39:02 UTC