W3C home > Mailing lists > Public > public-webed-tk@w3.org > July 2012

Wiki Çevirileri

From: Çağlar Yeşilyurt <greench@myopera.com>
Date: Thu, 19 Jul 2012 14:51:49 +0300
To: "public-webed-tk@w3.org" <public-webed-tk@w3.org>
Cc: harun yıldız <drhrnyldz@hotmail.com>
Message-ID: <op.whoy8ny9a0ew4h@caglar-n61vg>
Herkese merhaba,

Web Eğitimi projesinin ne olduğundan, temel amaçlarından ve nasıl katkıda 
bulunabileceğinize dair uzun bir yazıyı sizlere sunuyorum.

W3C Web Eğitimi Topluluğu W3C bünyesinde kurulan ve hızlı gelişen Web'in 
kolay ve doğru bir şekilde öğrenilmesini amaçlayan herkese açık bir 
topluluktur. Topluluk, bu çerçevede bir kaç başlık altında faaliyet 
yürütmekte.
Eğitim materyalleri hazırlamak,
Eğitim materyallerini kullanarak eğitim serilerinin oluşturmak(müfredat 
hazırlamak),
Projeye katkıda bulunmaları ve projeden faydalanmaları için eğitmenlerle 
iletişime geçmek,
Eğitimcileri, Web standartlarını daha verimli bir şekilde 
kullanabilmelerini sağlayacak şekilde bilgilendirmek
Uluslararası alanda bu çalışmaları yaymak

Türkiye'de Web Eğitimi konusunda bazı özel kuruluşlar mevcut ancak 
bunların hiç biri Web standartlarını ya öğretemiyor ya da öğretmiyor. W3C 
Web Eğitimi Topluluğu wiki'sinde oldukça değerli yazılar mevcut ve bunlar 
insanların faydalanması için çevrilmeyi bekliyor.

Wiki her ne kadar toplulukların içerik üretmesi konusunda başarılı bir 
yazılım olsa da yoğun çeviri sürecinde çeşitli karmaşaların önüne geçme 
konusunda başarılı bir sistem değil. Bunun yerine Transifex adlı bir 
çeviri programının kullanılmasını gerekli olduğunu düşünüyorum. 
https://www.transifex.com/projects/p/w3c-web-ed-turkish/language/tr/ 
adresine yazıların iki grubunu, toplam 15 tane yazı, attım. Bu siteye üye 
olarak çevirilere başlayabiliriz.

Transifex'e alternatif olarak Pootle, Glotpress gibi programlar da mevcut. 
Bunların kurulumunda sorun yaşadığımı söylemeliyim. Çeviri konusunda 
fikirlerinizi bekliyorum. Transifex üzerinde Fedora gibi açık kaynak kodlu 
programların da çevirileri yapılmakta ve başka çevirmen insanlar da mevcut.

Terminoloji sayfasındaki kelimeler belli bir aşamaya kadar geldi. 
http://www.w3.org/community/webed/wiki/Tr/Terminoloji adresinde listenin 
son halini görebilirsiniz. Ancak sizlerin de kelime ya da öneri ekleyerek 
genişletmeniz gerekmekte. Terminoloji listesi, hem ortak bir dil 
oluşturulması için hem de terimleri ilk defa duyan insanların zihinlerinde 
belli bir imge oluşturması için hazırlanmaktadır. Terminoloji listesinin 
zamanla genişleyeceğini düşünüyorum. Listedeki kelimeler üzerinde 
tartışmak için mail grubunu kullanmaktan çekinmeyin.

Çeviri süreci için önerilerinizi bekliyorum.

-- 
Çağlar Yeşilyurt
Received on Thursday, 19 July 2012 11:52:15 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:39:02 UTC