W3C home > Mailing lists > Public > public-html-ig-zh@w3.org > December 2010

(wrong string) 討論的結果 和 中文排版需求

From: John Hax <johnhax@gmail.com>
Date: Mon, 27 Dec 2010 02:03:09 +0800
Message-ID: <AANLkTi=Re9+UA-rmzj4ZyOgR2OMvipOSDeas=wu4Nz+m@mail.gmail.com>
To: oldcat <blog.oc@gmail.com>
Cc: (wrong string) 興趣小組 <public-html-ig-zh@w3.org>
÷ɢַβδؾһaccessibility⡣ǿԼһЩƣɢȡ֮ǰһӡˢŰ˵˵ּ2%հ3%
ֶҳ˵̫СˣṩһֶΡһcssԣ  max-letter-spacing: 5%

2010/12/26 oldcat <blog.oc@gmail.com>

> xx pingooo ҮQ
>
> Ȼһεģĵġ]ĂyTQpЊAע
>
> Ҳ֪ܷ@ӽh^cβcβҵͲɔԪ
> Կ]yһۺژc̖Ҏt£
>
> ɔԪ£
>
> βҵDZ^cĸt׳F횱^cԪx
>
>  1. һץһaڱף@ǬF
>  2. Сβҵ׌Ԫƻһоβ͹֮
>
> ĵR^βҽhÆΪԪġU֌RPage Grid +
> Line Gridȡ
>
> ǣFCSS˜ʱR^βg[Ҳ֧Ԯ֧Ԯ
> ꖴķʽgɢ팦R^β@ӵČRH}
>
> hεĽⷨǡU֌RÿhֶڷKָe
> ĕrR^βȻ͕γɡ@ҲԱìFR^β׌Kg
> ɢaIJCXKxԣ
>
> ҲSRČRʽӸx헣
>
>  1. RR^
>    - U֌RֻmCJKеĝhԪ
>  2. R
>  3. R
>  4. R^β
>
> oc
>
>
>
> 2010/12/26 pingooo <ping.nsr.yeh@gmail.com>
>
> 옷
>>
>> Yˣ@ list ϵӑՓһ£ŵ wiki ϣһAεĿY‚Aε̤ʯ
>>
>> ҵССǰ}ĿᣬLŰٰѺŰ֮ͬ̎һӢĵ Note
>>
>> Ŀǰ֌ˡ^c[1] ͡R^β[2]
>> ɂ}Ŀ߀ƪxλºPҎļδɣϣλпղָc@Ҳ״uϣиˌ}Ŀɡ
>>
>> cheers,
>> pingooo
>>
>> [1] http://public-html-ig-zh.wikidot.com/start-of-line
>> [2] http://public-html-ig-zh.wikidot.com/justification
>>
>>
>
Received on Sunday, 26 December 2010 18:03:37 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 20:43:46 UTC