W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-nl@w3.org > September 2010

RE: [WCAG2NL review] bevestiging akkoord laatste versie

From: Raph de Rooij <Raph.Rooij@ictu.nl>
Date: Tue, 14 Sep 2010 17:04:01 +0200
Message-ID: <E0D35918BE066E4197A7B121BA8647DB014962F0@egs01.dh24.ictu.nl>
To: "Velleman, Eric" <evelleman@bartimeus.nl>, <public-auth-trans-nl@w3.org>
Dag Eric,

Ik heb de laatste wijzigingen (te raadplegen via http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-nl/2010Jul/) er op nageslagen en ga akkoord met de huidige vertaling.


Met vriendelijke groet,
 
Raph de Rooij
servicedesk webrichtlijnen
 
T: 070-8887898
E: webrichtlijnen@overheid.nl
I: www.webrichtlijnen.nl
 
De Webrichtlijnen zijn een project van het programma e-Overheid voor Burgers (onderdeel van stichting ICTU)
Voor meer informatie, zie www.e-overheidvoorburgers.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Velleman, Eric [mailto:evelleman@bartimeus.nl] 
Verzonden: dinsdag 14 september 2010 14:31
Aan: Bholtkamp@lgi.nl; bart@anysurfer.be; Christophe.strobbe@esat.kuleuven.be; cvanoost@adobe.com; Velleman, Eric; rbeenen@accessibility.nl; Fiers, Wilco; t.vanschie@accessibility.nl; gcopinga@accessibility.nl; Ferry.den.dopper@tamtam.nl; Fons.kuijk@cwi.nl; geert@scrivo.nl; g.kruijff@qualityhouse.nl; gerardvanwolferen@gmail.com; Snetselaar, Henk; t.oostdam@marlotcommunicatie.nl; iacobien@accessibility.nl; Imke.vrijling@minbzk.nl; jeffronge@thuiswinkel.org; info@2useit.nl; jan-willem.vandendries@vodafone.com; Gijs.Vreeswijk@vodafone.com; kwillems@zonnet.nl; martijn.beumers@axendo.nl; Martijn.bottenheft@shell.com; info@drempelvrij.nl; r.beekveld@y-publicaties.nl; Ruud.de.jonge@microsoft.nl; Raph de Rooij; r.vanhouten@viziris.nl; r.vanhouten@viziris.nl; s.hay@cinnamon.nl; T.M.vanderGeest@gw.utwente.nl; valentijn@yardinternet.nl; Wouter.van.der.Harg@nuon.com; mstraat@adobe.com; fons@w3.org; harry.kleintjens@lexima.nl
Onderwerp: [WCAG2NL review] bevestiging akkoord laatste versie

Beste Reviewers, 
 
Ongeveer een jaar geleden zijn we samen begonnen met de vertaling van de nieuwe richtlijnen voor webtoegankelijkheid (Web Content Accessibility Guidelines 2.0). 
 
We dachten klaar te zijn, maar op de valreep zijn er toch nog een aantal opmerkingen binnengekomen die we alsnog wilden verwerken (we willen het graag goed doen). Dank daarvoor aan Fons die gedurende de vakantie veel werk in de online versie heeft gestoken.
 
Een overzicht van de wijzigingen die we hebben aangebracht is te lezen op de mailinglijst:
http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-nl/2010Sep/0001.html
http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-nl/2010Jul/

De definitieve versie staat te lezen op: http://www.w3c.nl/Vertalingen/WCAG20/

Verzoek:
Graag vraag ik jullie nu nogeens of jullie willen bevestigen dat jullie akkoord gaan met de laatste verbeterde versie van de vertaling. Graag die bevestiging sturen naar mij en naar de mailinglijst van W3C (public-auth-trans-nl@w3.org). Neem voor vragen gerust contact met mij op.

Alvast dank en met vriendelijke groet,

Eric
 
=========================
Eric Velleman
Stichting Accessibility
Universiteit Twente
 
Oudenoord 325,
3513EP Utrecht (The Netherlands);
Tel: +31 (0)30 - 2398270
www.accessibility.nl / www.wabcluster.org / www.econformance.eu / www.game-accessibility.com

Lees onze disclaimer: www.accessibility.nl/algemeen/disclaimer
Accessibility is Member van het W3C
=========================
Received on Tuesday, 14 September 2010 15:04:41 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:40:06 UTC