W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-fi@w3.org > February 2011

Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.0 virallinen suomenkielinen käännös vahvistettu

From: Ossi Nykänen <ossi.nykanen@tut.fi>
Date: Wed, 16 Feb 2011 20:23:23 +0200
Message-ID: <4D5C161B.4030900@tut.fi>
To: public-auth-trans-fi@w3.org
Hei,

World Wide Web Consortium (W3C [1]) vahvisti tänään verkkosisällön 
saavutettavuusohjeiden virallisen suomenkielisen käännöksen [2]:

http://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/

Käännöstyötä johtivat Tampereen teknillinen yliopisto [3], 
Hypermedialaboratorio [4] ja W3C Suomen toimisto [5].

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0 (Web Content Accessibility 
Guidelines [WCAG] 2.0) kattaa laajan joukon suosituksia, joiden avulla 
verkkosisällön saavutettavuutta voidaan parantaa. Ohjeiden noudattaminen 
tekee sisällön saavutettavaksi laajalle joukolle ihmisiä, joilla on 
vammoja tai rajoitteita. Tällaisia ovat mm. sokeus ja heikkonäköisyys, 
kuurous ja huonokuuloisuus, oppimisvaikeudet, kognitiiviset rajoitteet, 
liikuntakyvyn rajoitteet, puhevaikeudet, valoherkkyys sekä näiden 
yhdistelmät. Ohjeiden noudattaminen tekee verkkosisällöstä usein myös 
yleisesti käytettävämpää.

Käännös tehtiin yhteistyössä suomalaisten sidosryhmien kanssa. Työtä 
tukivat Liikenne- ja viestintäministeriö [6] sekä 
Valtionvarainministeriö [7]. Käännös suoritettiin W3C:n virallisen 
käännösohjeen mukaisesti. (Ks. Policy for Authorized W3C Translations 
[8].) W3C:n verkkosisällön saavutettavuusohjeet ovat aihepiirin de facto 
-standardi ja ne on käännetty lukuisille eri kielille (ks. WCAG 2.0 
Translations [9]). Mm. Euroopan Unioni (EU) ohjeistaa jäsenvaltioitaan 
W3C:n verkkosisällön saavutettavuusohjeiden noudattamiseen.

Ystävällisin terveisin,

Ossi Nykänen

[1] http://www.w3.org/
[2] http://www.w3c.tut.fi/news/news2011.html#entry-9017-wcag20-fi
[3] http://www.tut.fi/
[4] http://www.tut.fi/hypermedia/
[5] http://www.w3c.tut.fi/
[6] http://www.lvm.fi/
[7] http://www.vm.fi/
[8] http://www.w3.org/2005/02/TranslationPolicy
[9] http://www.w3.org/WAI/WCAG20/translations


-- 
Ossi Nykänen, Adjunct Professor, Dr.Tech. Tel  +358 40 849 0730
Tampere University of Technology      Fax  +358 3 3115 3549
Institute of Mathematics, HLab
http://matriisi.ee.tut.fi/hypermedia/en/  ossi.nykanen@tut.fi
P.O. Box 553, FIN-33101 Tampere, Finland
W3C Finnish Office, http://www.w3c.tut.fi ossi@w3.org
-- 
ossi.nykanen@iki.fi, http://www.iki.fi/ossi.nykanen/
Received on Wednesday, 16 February 2011 18:24:11 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:37:20 UTC