W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-da@w3.org > June 2017

Re: Serverfejl

From: Shadi Abou-Zahra <shadi@w3.org>
Date: Wed, 21 Jun 2017 18:47:06 +0200
To: Jesper Kaae <jk@webstarters.dk>, public-auth-trans-da@w3.org
Message-ID: <05ccb5ea-fac2-9ed9-dae5-14425532f6ce@w3.org>
Hello,

I'm not sure Helle is still watching this list.

The completed WCAG 2.0 Danish translation is here:
  - https://www.w3.org/Translations/WCAG20-da/

Regards,
   Shadi


On 08/06/2017 11:49, Jesper Kaae wrote:
> Hej Helle.
> 
> Jeg sidder og leger med gamle server problemer, og jeg oplever samme fejl.
> 
> Kan du forklare hvad i gjorde og fik det løst? Jeg kan nemlig ikke se mit ud af det mere, har nedbrud med WCAG 2.0, og jeg har prøvet reboot og det hele, ingenting sker ved boot af serveren.
> 
> Håber du kan hjælpe mig med at se ud af dette problem.
> 
> Mvh Jesper Kaae
> // Webstarters.dk <http://webstarters.dk/>
> 
> 
> 
> 
> 

-- 
Shadi Abou-Zahra - http://www.w3.org/People/shadi/
Accessibility Strategy and Technology Specialist
Web Accessibility Initiative (WAI)
World Wide Web Consortium (W3C)
Received on Wednesday, 21 June 2017 16:47:19 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 21 June 2017 16:47:19 UTC