W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-da@w3.org > June 2017

Re: Serverfejl

From: Jesper Kaae <jk@webstarters.dk>
Date: Thu, 8 Jun 2017 11:49:50 +0200
To: public-auth-trans-da@w3.org
Message-Id: <2339C17D-FC57-4177-858F-20F138387146@webstarters.dk>
Hej Helle. 

Jeg sidder og leger med gamle server problemer, og jeg oplever samme fejl. 

Kan du forklare hvad i gjorde og fik det løst? Jeg kan nemlig ikke se mit ud af det mere, har nedbrud med WCAG 2.0, og jeg har prøvet reboot og det hele, ingenting sker ved boot af serveren. 

Håber du kan hjælpe mig med at se ud af dette problem.

Mvh Jesper Kaae
// Webstarters.dk <http://webstarters.dk/>
Received on Thursday, 8 June 2017 10:08:18 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Thursday, 8 June 2017 10:08:19 UTC